Strategia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuusulan seurakunnan strategia 2016-2020

Tuusulan seurakunnan tehtävänä on

 • kertoa Jeesuksesta ja Jumalasta, lähellä ja kaukana
 • kutsua ihmisiä rakastavan ja armahtavan Jumalan yhteyteen
 • rohkaista ihmisiä välittämään lähimmäisistään ja ympäristöstään
 • olla yhteisö, jota erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset yhdessä rakentavat
 • antaa toivoa, iloa ja rakkautta
 • olla yhteisö, joka tukee jäseniään läpi koko elämän
 • huolehtia kulttuuriarvoista    

Seurakunnan tehtävän toteuttamisessa jokaisen seurakuntalaisen osallistuminen on tärkeää.

Tuusulan seurakunnan arvot ovat

Usko

- Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta.

Toivo

- Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus

- Pyhä Henki rohkaisee kristittyjä rakastamaan toisiaan.

Arvokeskustelun tulee olla jatkuvaa sekä seurakunnan sisällä että sen ulkopuolella yhteiskunnan eri kanavilla.

Tuusulan seurakunnan painopisteet

Seurakunnan vapaaehtoistyön organisointi ja monipuolistaminen

Haasteet:

 • Jokainen seurakuntalainen löytää paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa.
 • Seurakuntalaiset ja työntekijät tekevät yhdessä työtä.
 • Vapaaehtoistoimintaa kehitetään niin, että vapaaehtoisten määrä kasvaa huomattavasti.

Miten haasteisiin vastataan:

 • Kehitetään Arjen ihmeitä -vapaaehtoistyön verkkopankkia niin, että sen avulla löydetään kaikki halukkaat vapaaehtoiset ja he taas löytävät tehtävät, joissa he haluavat toimia.
 • Käytetään hyödyksi kaikkia viestinnän keinoja tavoittamaan vapaaehtoisia.
 • Kehitetään vapaaehtoistoiminnan koulutusta.
 • Panostetaan vapaaehtoistyön markkinointiin.
 • Vapaaehtoisille kehitetään seurakunnan tunnusmerkki.

Seurakunnasta vieraantuneiden tuusulalaisten tavoittaminen

Haasteet:

 • Vaihtoehtoinen hengellisyys kasvaa.
 • Uskonnottomuus lisääntyy.
 • Yhä useammalla on löyhä suhde uskoon, kirkkoon ja sen toimintaan.
 • Kirkon jäsenyys ei ole ihmisille itsestään selvää.
 • Henkilökohtaiset kokemukset ja vertaisarviot vaikuttavat katsomuksellisiin valintoihin, ei tapa tai perinne.
 • Kristillisen kasvatuksen puuttuminen lisääntyy, ja se johtaa todennäköisesti aikuisuudessa irrallisuuteen suhteessa kristinuskoon.
 • Kirkosta eroaminen on selvästi voimakkainta ikäryhmissä 15-54 vuotta ja kaikkein korkeimmillaan 15-29 -vuotiaiden parissa.

Miten haasteisiin vastataan:

 • Ollaan mukana sosiaalisessa mediassa.
 • Tehdään jumalanpalveluksista yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa oman seurakunnan näköinen, nykyihmistä puhutteleva kokemus.
 • Lisätään kokemuksellisuutta kaikkeen toimintaan.
 • Tuodaan hengelliset asiat esille tämän päivän kielellä.
 • Mennään sinne, missä ihmiset liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa.
 • Panostetaan siihen, että seurakunnan toimipisteitä on siellä, missä ihmiset elävät ja toimivat.
 • Tarjotaan seurakuntaisille mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toimintaan.
 • Etsitään keinoja helpottaa kirkkoon kuulumattomien liittymistä seurakuntaan.
 • Kehitetään tapoja kohdata seurakuntalainen henkilökohtaisesti.
 • Tuodaan selvästi esille seurakunnan oma sanoma.

Talouden saaminen kestävälle pohjalle

Haasteet:    

 • Verotulot pienenevät.
 • Kiinteistökanta vanhenee.
 • Uuden seurakuntakeskuksen hankinta.

Miten haasteisiin vastataan:

 • Myymällä kiinteää omaisuutta.
 • Sopeuttamalla toiminta väheneviin tuloihin.
 • Lisäämällä maksutuottoja.
 • Korottamalla seurakunnan veroprosenttia.

Valmistautuminen seurakuntayhtymään

Valmistautuminen seurakuntayhtymään ja yhtymätoiminnan käynnistämiseen yhdessä Järvenpään ja Keravan seurakuntien kanssa.

Kirjoita viestisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät sähköpostia lukuunottamatta ovat pakollisia. Jos kirjoitat sähköpostiosoitteesi, se näytetään kaikille lukijoille.
Viestin otsikko:
Nimi tai nimimerkki:
Sähköposti (ei pakollinen):
Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Viestisi: