Kotikirkko tutuksi 2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kotikirkko tutuksi 2015

Tämän vuoden kotikirkko tutuksi tapahtuman painopisteenä oli lapsen ääni kirkossa. Lapsi havainnoi ympäröivää maailmaa eri tavalla kuin aikuinen. Hän kiinnittää huomiota asioihin, joita aikuiset pitävät itsestäänselvyytenä. Toisaalta jo se, että lapsi on lyhyempi kuin aikuinen, vaikuttaa siihen, että hänen kuvakulmansa on erilainen. Mielestäni lapsen ajatusmaailma on kiehtova ja meidän aikuisten tulisi enemmän kuunnella mitä lapsi kertoo ja mihin asioihin hän kiinnittää huomiota.

Kotikirkko tutuksi -tilaisuuksissa olin etukäteen pyytänyt päiväkodin aikuisia jakamaan lapset ryhmiin, joten kirkossa lapsiryhmät liikkuivat oman päiväkotiaikuisen kanssa. Jokaisella ryhmällä oli oma tehtävänsä. Tuusulan kirkossa toimi 5 ryhmää. Jokelassa ja Kellokoskella 3 ryhmää.

  1. Ulkoryhmässä havainnoitiin millainen rakennus kirkko on? Millaisessa maastossa kirkko sijaitsee ja mitä näkyy? Millainen on äänimaailma?
  2. Kirkon etuosassa tutkittiin mitä siellä on. Ketkä työskentelevät siellä ja mitä siellä tapahtuu?
  3. Mikä paikka on sakasti? Ketkä toimivat sakastissa, mitä varten?
  4. Mitä on urkuparvella? Kuka ja ketkä toimivat urkuparvella?
  5. Mitä kirkon sisältä puuttuu lapsen näkökulmasta katsottuna, entä ulkoa?

Kun lapset olivat tutustuneet kirkkoon, he pääsivät piirtämään niitä asioita, joihin he olivat kiinnittäneet huomiota ja esittelivät havaintonsa toisille ryhmille.

Kiitos vierailusta lapset ja aikuiset. Tässä on osa lasten tekemistä kuvista, mutta kuten niistä näkyy lapset huomioivat paljon enemmän asioita kuin me aikuiset. Hyvä lapset!

Aurinkoista kevättä toivottelee  Katja