Enkät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Enkät

Du får detta brev för att du eller din familj har svenska som modersmål och du är medlem av Tuusulan seurakunta (Tusby församling). Tuusulan seurakunta har tidigare varit en tvåspråkig församling men nu är den enspråkig.

Det finns fortfarande svenskspråkig verksamhet. Ungefär femhundra av Tusby församlings medlemmar har svenska som modersmål. Du kan träffa svenskspråkiga i samband med olika kyrkliga förrättningar, i högmässor, i daghemmet, i skolan och vid olika musiktillfällen.

I Tusby församling finns en arbetsgrupp, som planerar den svenska verksamheten och som utarbetat denna enkät. Vi vill höra dina åsikter om församlingens verksamhet. Har du önskemål om hurudana tillfällen församlingen skulle kunna ordna. Vi är intresserade av din åsikt och vi är också beredda att komma på hembesök och diskutera saken. Vänligen ge dina kontaktuppgifter nere i enkäten.

Vänligen svara på de frågor som berör dig.

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Har du deltagit i Tusby församlings verksamhet? Vad har du deltagit i?
Hur har du upplevt verksamheten i församlingen?
Har ditt modersmål tagits i beaktande?
Har du speciella önskemål?
Vilken slags verksamhet intresserar dig och din familj?
Var har du fått information om församlingens verksamhet? Hur vill du bli informerad om församlingens verksamhet?
Vill du veta mera om församlingens verksamhet?
Speciella frågor?
Jag vill få hembesök
Namn
Telefon
E-mail