Ryhmäjako
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ryhmäjako

Tieto ryhmäjaosta lähetetään ilmoittautuneille postitse lokakuun aikana. Emme anna tietoja puhelimitse, vaan kun jako saadaan tehtyä, siitä ilmoitetaan kirjeellä.

Rippikouluryhmien jako on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet eri asiat. Ensinnäkin meidän on täytettävä kaikki leirit. Jos jollekin leirille tulee vain vähän tai ei ollenkaan ensisijaisia hakemuksia, sinne otetaan nuoria, joilla vaihtoehto oli hakemuksessa kolmantena, neljäntenä tai jopa viidentenä vaihtoehtona.

Pyrimme myös saamaan kaikille leireille mahdollisimman tasaisesti tyttöjä ja poikia. Jos esimerkiksi jollekin leirille hakee paljon poikia ja vähän tyttöjä, niin kaikki mahdolliset kyseiselle leirille hakeneen tytöt otetaan mukaan, vaikka kyseinen leiri olisi hakemuksessa viimeisenä vaihtoehtona.

Kun vielä joudumme pitämään huolen siitä, että kaikki hakemuksensa yhteen liittäneet kaverukset pääsevät samalle leirille, on selvää, että merkittävä osa hakijoista ei pääse juuri sille leirille, jonka laittoi ensimmäiseksi toiveekseen.

Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että hakemukseen kirjataan viisi sellaista vaihtoehtoa, jotka todella ovat mahdollisia. Ryhmänvaihto sillä perusteella, että ei päässyt ensisijaisesti toivomalleen leirille, ei ole mahdollinen!