Puhelinpäivystäjiä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Palvelevan puhelimen päivystäjä

Palveleva Puhelin antaa yhteydenottajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita. Päivystäjä ei tarjoa omia neuvojaan, vaan yhteydenottajaa tuetaan löytämään elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisumalleja.

Vapaaehtoistehtävään etsitään henkilöitä, joilla on halua, kykyä ja aikaa kohdata ahdinkotilanteessa olevia lähimmäisiä. Päivystäjän ei tarvitse olla auttamisen ammattilainen: hän on ennen kaikkea lähimmäinen ja rinnalla kulkija.

Päivystäjän tehtäviin kuuluvat päivystysvuoro ja työnohjaus noin kerran kuukaudessa ja täydennyskoulutus vuosittain. Toimiminen päivystäjänä Palvelevassa Puhelimessa, siihen liittyvä koulutus ja työnohjaus tarjoavat mahdollisuuden oppia jatkuvasti lisää ihmisyydestä sekä vuorovaikutus- ja elämäntaitoja.

Kaipaatko haastavaa, mutta palkitsevaa vapaaehtoistehtävää

Palvelevassa Puhelimessa vapaaehtoiset päivystäjät auttavat soittajia puhelimessa. Päivystäminen on itsenäistä, mutta tehtävään saa vankan tuen; ryhmän sekä työnohjausten avulla. Ajankäytöllisesti päivystäminen vaatii vain yhden illan kuukaudessa sekä työnohjauksen. Vuosittain päivystäjille tarjotaan lisäkoulutusta sekä virkistystä. Lisäksi Palvelevan Puhelimen päivystäjä on osa seurakunnan suurempaa vapaaehtoisten joukkoa.

Palvelevan Puhelimen päivystäjäksi sopii henkilö, jolla on halua kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Kuunteleminen ja soittajan kanssa keskustelu on tärkeintä, neuvominen sen sijaan ei kuulu periaatteisiin.

Soittajat ovat usein yksinäisiä ja päivystäjä saattaa olla ainoa ihminen, jolle hän on puhunut koko päivän aikana. Puheluissa käsitellään monia elämään kuuluvia asioita. Auttaakseen ei tarvitse olla ammattilainen, vaan aikuinen ihminen, jolla on työ- ja elämäkokemusta.

Koulutus tehtävään

Peruskoulutukseen kuuluu yksi lauantai ja viisi koulutusiltaa, joista tarkemman tiedon saa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautujille tehdään puhelimessa alustava lyhyt haastattelu.

Peruskurssi ei ole sitova tehtävään.

Jos kiinnostuksesi heräsi, niin soita ja kysele lisätietoja.

Kari Pätsi
**@**
p. 0400 651 505