Hoitamattomien hautojen kuulutus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hoitamattomien hautojen kuulutus

Hoitamattomien hautojen kuulutus Paijalan ja Kellokosken hautausmailla

Kirje hautaoikeuden haltijalle

Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kartoitettu ja merkitty vaaralliset hautakivet keväällä 2015. Hautakiven vaarallisuudesta on ilmoitettu kirjeitse haudan haltijalle, jos hautakirjanpidossa on ollut osoitetiedot saatavilla. Muussa tapauksessa asiasta on tiedotettu haudalle asetetulla yhteydenottopyynnöllä. Osa haudoista on kunnostettu merkinnän jälkeen, mutta useita vaarallisia hautakiviä on edelleen Paijalan (91 kpl) ja Kellokosken (77 kpl) hautausmailla. Kellokosken osalta mukana on myös yleisilmeeltään, ei hautakiven vaarallisuudesta johtuen, hoitamattomia hautoja.

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6.10.2015 päättänyt aloittaa syksyllä 2015 hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn Paijalan ja Kellokosken hautausmailla.

Omaisenne hautapaikka on todettu hoitamattomaksi

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, jollei hautaa kunnosteta määräajassa.

Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle (lappu asetettu haudoille 23.10.2015). Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Syksyllä 2016 (24.10.2016) haudat käydään uudelleen läpi, jotta saadaan selville ne haudat, joiden hoito on kehotuksesta huolimatta edelleen laiminlyöty ja kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden haltijoilta, jotka kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa. Omaisille annetaan mahdollisuus siirtää muistomerkki pois kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeus on päättynyt.

Ohjeita lomakkeiden täyttöön

  • Liite 1 täytetään, mikäli haudan haltija on tuntematon, kuollut tai haltija halutaan vaihtaa. Lomakkeella voi myös päivittää osoitetietoja.
  • Liite 2 täytetään, mikäli hauta aiotaan luovuttaa seurakunnalle. Haudan voi seurakunnalle luovuttaa ainoastaan hautaoikeuden haltija.

Lomakkeiden palautusosoite

Tuusulan seurakunta/ Aulikki Luukkanen
Rykmentintie 34
04300 TUUSULA

tai

**@**

Lisätietoja

Lisätietoja hautausasioissa saat Aulikki Luukkaselta.


pdf liite

Lista hoitamattomista haudoista

pdf liite

Hautapaikan luovutus

pdf liite

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen