Kirkolliskokousvaalit
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään 11. helmikuuta 2020.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon

  • oppia ja työtä
  • kirkon lainsäädäntöä
  • hallintoa ja taloutta.

Voit tutustua kirkolliskokouksen työhön sen verkkosivuilla.

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

Tuusulasta edustaja valitaan Espoon hiippakuntavaltuustoon.

Ehdokkaat

Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.

Kirkolliskokouksen edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu hiippakuntien seurakuntien jäsenmääriin. Eniten edustajia valitaan Tampereen hiippakunnasta.

Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä.

Tutustu vaalien ehdokkaisiin Vaaligalleria-verkkopalvelussa.

Tutustu Espoon hiippakunnan ehdokaslistaan.

Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston jäsenet

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.

Pappisjäsenten ja –edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Se alkaa 1.5.2020.