Julkinen ilmoitus kuolemasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuolemasta ilmoittaminen kirkollisissa ilmoituksissa

Seurakunta julkaisee pyynnöstä vainajan tiedot lehti-ilmoituksessa, tiedotteissaan sekä verkkosivuillaan.

Kaavakkeen tulee olla täytetty ja palautettu siunausviikon viimeisenä arkipäivänä, jotta kuolintiedot voidaan julkaista.

Voit ilmoittaa asian myös sähköpostilla ilman lomaketta.

Ilmoituksissa kerrotaan vainajan nimi, ikä ja kylä, jossa hän on asunut.

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Vainajan nimi
Vainajan siunauspäivä
Tuusulan kylä, jossa asunut
Äidinkieli
Vainajan tiedot saa ilmoittaaHautauksesta huolehtii