Etsikää
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Etsikää

Kaikille on varmasti tuttuja erilaiset etsimisleikit. Rippikoulussa leiriläisten tehtävänä oli etsiä piilossa olevat isoset. Tällä kertaa isoset olivat onnistuneet valitsemaan piilopaikkansa hyvin ja etsiminen oli työlästä ja vei aikaa.

Mitä sinä etsit elämässäsi? Vai etsitkö mitään? Elämässämme voi olla tilanteita, ettemme ole tyytyväisiä omaan oloomme. Voi olla, että sisällämme on rauhattomuus ja monet asiat kuohuvat sekaisin mielessämme. Tällöin kaipaamme rauhaa ja selkeyttä. Usein tyytymättömyys ajaa etsimään muutosta.

Mistä löytää rauhan? Tämän päivän kirkkovuoden teema kehottaa etsimään, päivän aiheena on etsikkoaikoja. Tässä on kyse ajoista, joita Jumala antaa niin kansoille kuin meille yksittäisille ihmisille. Näinä aikoina Jumala erityisellä tavalla puhuttelee ja kutsuu yhteyteensä. Hän antaa erityisiä mahdollisuuksia seurata hänen tahtoaan. Yksi pyhän Raamatun kohdista löytyy Jeremian kirjan 18. luvun alusta, missä profeetta Jeremia käy oppimassa elämästä savenvalajan työpajassa. Savenvalaja muovaa savesta mieleisensä. Ja jos muovaaminen ei suju, valaja muovaa samasta savesta yhä uudelleen saadakseen haluamansa lopputuloksen.

Näin Jumalakin toimii. Hän muovaa meitä niin kansana kuin yksittäisinä ihmisinä. Me olemme kuin savi valajan, Jumalan kädessä. Tätä muovaamista Jumala tekee siunauksensa ja varjeluksensa kautta kuin myös antamalla meille koettelemuksia ja joskus ylitsepääsemättömän tuntuisia vastoinkäymisiäkin. Tämän kaiken Jumala tekee saadakseen meidät uskomaan ja luottamaan häneen ja pitääkseen meidät elämän tiellä, tiellä, joka johtaa Taivaaseen. Heprealaiskirjeessä meitä kehotetaan: ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne” (Hepr. 3:15). Aina emme kuule äänellisesti Jumalan ääntä. Hänen ääntään ovat myös huolenpito, jota hän osoittaa meille, luonnon käsittämättömyyskin. Jumala kutsuu erityisesti valtakuntansa evankeliumin sanan kautta antamalla kaikki synnit armosta anteeksi ja näin saadakseen synnyttää uskon sydämiimme.

Emmehän käytä etsikkoaikaamme väärin. Emmehän jätä huomiotta Jumalan meille osoittamaa kutsua, niin kuin päivän evankeliumissa Jerusalem oli tehnyt. Se, joka ottaa Jumalan kutsun vastaan, pääsee kerran Taivaan juhlaan.

Kalervo Pöykkö
hallintopastori