Hautojen hallinta-aika
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuonna 2015 päättyneet hautojen hallinta-ajat

KUULUTUS

Tuusulan seurakunta tiedottaa: Haudan hallinta-ajan päättyminen.

Luettelossa olevien hautojen hallinta-aika on päättynyt vuoden 2015 lopussa.

Haudalle on asetettu kuulutusilmoitus hallinta-ajan päättymisestä.

Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa hautaoikeuden voimassaoloaikaa (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom).

Hautaoikeuden haltija voi poistaa haudan muistomerkit (myös reunakivet) 31.12.2016 mennessä.Tämän jälkeen muistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.(hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom).

Hautaoikeuden haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiassa seurakunnan kirkkoherranvirastoon 31.12.2016 mennessä.

Lisätiedot

Aulikki Luukkanen
hautaustoimen toimistosihteeri
p. 040 484 3885
Kirkkoherranvirasto, Paijalannummentie 11, 04300 TUUSULA

Paijalan hautausmaa        
osasto rivi numero   osasto rivi numero
1 10 282   4 3 870
4 5 839   4 6 809-812
4 7 740-741   4 7 760-761
4 7 773   4 8 713-715
7 11 817-818   15 5 133
15 7 154   15 7 156
15 9 186   15 9 192
15 9 194   15 9 201
15 11 217   15 11 224
15 11 228   15 11 236
15 12 272-274   15 25 422
15 25 426   15 25 429
15 37 784-785   15 37 786-787
16 1 14-15   16 4 131
16 16 242        
Kellokosken hautausmaa        
osasto rivi numero        
3 2 97