Päiväkerhot
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Haku päiväkerhoon toimintakaudelle 2017-2018

on päättynyt. Tiedot kerhopaikoista tulevat koteihin viimeistään viikolla 19. Joissakin ryhmissä on vielä hajapaikkoja jäljellä, lisätietoja saa kerhopisteistä. Hakemuskaavake kannattaa täyttää myös peruutuspaikkojen varalle.
Täytä sähköinen hakulomake kerhopaikkojen sivuilla.

Lomakkeita saa myös kaikista toimipaikoista. Voit myös palauttaa täytetyn lomakkeen ko. toimipisteisiin.

Toimimme ns. jatkuvan haun periaatteella, jolloin paikkoja täytetään sitä mukaa, kun niitä vapautuu ja ryhmään mahtuu. Ryhmän kokoon vaikutta lasten ikä. Mitä pienemmät lapset, sitä pienempi ryhmä.

Valintaperusteet

  • kerhopaikat täytetään
    ikäjärjestyksessä vanhimmasta alkaen
  • valinnassa huomioidaan 31.12.2017 loppuun mennessä kolme vuotta täyttävät lapset.
  • Riihikallion Pellavankulman 2-3 vuotiaiden ryhmät on tarkoitettu 31.3.2017 mennessä 2 vuotta täyttäneille/täyttäville lapsille.

Tieto päiväkerhopaikasta lähetetään kirjeellä kotiin 12.5.2017 mennessä.

Päiväkerho on leikin iloa, yhdessä tekemistä ja välittämistä

Se on kirkon järjestämää kristilliseen arvopohjaan perustuvaa varhaiskasvatusta 3-5-vuotiaille lapsille. Kerhot kokoontuvat kaksi-kolme kertaa viikossa 2-3 tunnin ajan.

Kerho on olemassa lasta ja hänen kasvuaan varten

Päiväkerhoikäisen lapsen leikki- ja sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä. Yhdessä leikkiminen voi olla yhtä aikaa hauskaa ja vaikeaa. Ikätason mukainen toiminta tukee ja auttaa lasta uusien taitojen ja kaverisuhteiden rakentamisessa ja vahvistamisessa.

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen vahvistaa lapsen itsetuntoa. Siksi panostamme kiireettömyyteen ja siihen, että ohjaajilla on aikaa jokaiselle lapselle. Kaikissa ryhmissä on kaksi ohjaajaa.

Kristillinen kasvatus kulkee punaisena lankana kerhopäivässä. Lapsenkokoisessa hartaudessa ihmetellään yhdessä elämän pieniä ja isoja asioita, kuullaan ja osallistutaan Lapsen Raamatun kertomuksiin, lauletaan ja musisoidaan.

Evästauko

Kerhopäivän katkaisee evästauko, jolloin repusta kaivetaan omat eväät ja syödään yhdessä.

Päiväkerhoja ohjaavat koulutetut Varhaiskasvatus- ja perhetyön ammattilaiset - lastenohjaajat.

Päiväkerhomaksu

Lukukausimaksu on ns. ilmoittautumismaksu ja määräyryy viikottaisten kokoontumiskertojen mukaan.

  • Yksi-kaksi kerhokertaa/viikko  = 20€/ lukukausi
  • Kolme kerhokertaa/viikko = 30€/lukukausi

Koko perheille

Vuoden varrella järjestetään koko perheelle tarkoitettuja tapahtumia ja juhlia. Päiväkerholaiset avustavat yhdessä lastenohjaajien kanssa myös perhejumalanpalveluksissa. Näissä tilaisuuksissa toivomme tapaavamme paljon perheitä.

Lisätietoja

Kaija Sarén
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
p. 040 766 4668

Lahelan päiväkerho

Lahelan terttu, Terttuseljankuja 1. Lue lisää

Mattilan päiväkerho

Mattilan  päiväkerho kokoontuu Mattilan srk.kodilla, o. Välitie 20  Lue lisää

Riihikallion päiväkerho

Pellavankulma, seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetyön kerhotilat päiväkoti Pellavan alakerrassa, Pellavamäentie 11. Lue lisää

Jokelan päiväkerho

Jokelan päiväkerhot kokoontuvat Jokelan kirkolla, Kouluraitti 11. Lue lisää

Kellokosken päiväkerho

Kellokosken päiväkerho kokoontuu Kellokosken seurakuntatalolla, Männistöntie 5. Lue lisää

Palautekysely päiväkerhoista

Hyvät päiväkerhovanhemmat Lue lisää