Päiväkerhot
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Päiväkerho on leikin iloa, yhdessä tekemistä ja välittämistä

Päiväkerho on kirkon järjestämää kristilliseen arvopohjaan perustuvaa varhaiskasvatusta 2-5 -vuotiaille lapsille. Kerhot kokoontuvat 2-3 tuntia kaksi - kolme kertaa viikossa. Päiväkerholaiset on vakuutettu toiminnan ja kerhomatkojen ajaksi.

Toimimme ns. jatkuvan haun periaatteella, jolloin ryhmää täydennetään sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu.
Ryhmän kokoon vaikuttaa lapsen ikä. Mitä pienemmät lapset, sitä pienempi ryhmä

Haku tapahtuu verkkosivuilla sen päiväkerhon toimipisteen kohdalta, johon paikkaa haetaan. Hakukaavakkeita saa myös kaikista kerhopisteistä.

Kerho on olemassa lasta ja hänen kasvuaan varten

Päiväkerhoikäisen lapsen leikki- ja sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä. Yhdessä leikkiminen voi olla yhtä aikaa hauskaa ja vaikeaa. Ikätason mukainen toiminta tukee ja auttaa lasta uusien taitojen ja kaverisuhteiden rakentamisessa ja vahvistamisessa.

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen vahvistaa lapsen itsetuntoa. Siksi panostamme kiireettömyyteen ja siihen, että ohjaajilla on aikaa jokaiselle lapselle. Kaikissa ryhmissä on kaksi ohjaajaa.

Kristillinen kasvatus kulkee punaisena lankana kerhopäivässä. Lapsenkokoisessa hartaudessa ihmetellään yhdessä elämän pieniä ja isoja asioita, kuullaan ja osallistutaan Lapsen Raamatun kertomuksiin, lauletaan ja musisoidaan.

Evästauko

Kerhopäivän katkaisee evästauko, jolloin repusta kaivetaan omat eväät ja syödään yhdessä.

Päiväkerhoja ohjaavat koulutetut Varhaiskasvatus- ja perhetyön ammattilaiset - lastenohjaajat.

Päiväkerhomaksu

Lukukausimaksu on ns. ilmoittautumismaksu ja määräyryy viikottaisten kokoontumiskertojen mukaan.

  • Yksi-kaksi kerhokertaa/viikko  = 20€/ lukukausi
  • Kolme kerhokertaa/viikko = 30€/lukukausi

Koko perheille

Vuoden varrella järjestetään koko perheelle tarkoitettuja tapahtumia ja juhlia. Päiväkerholaiset avustavat yhdessä lastenohjaajien kanssa myös perhejumalanpalveluksissa. Näissä tilaisuuksissa toivomme tapaavamme paljon perheitä.

Lisätietoja

Terhi Makkonen
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
p. 040 766 4668

Lahelan päiväkerho

Lahelan terttu, Terttuseljankuja 1. Lue lisää

Seurakuntakeskuksen päiväkerho

Seurakuntakeskuksen päiväkerho kokoontuu  osoitteessa Rykmentie 34, Tuusula. Lue lisää

Riihikallion päiväkerho

Pellavankulma, seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetyön kerhotilat päiväkoti Pellavan alakerrassa, Pellavamäentie 11. Lue lisää

Jokelan päiväkerho

Jokelan päiväkerhot kokoontuvat Jokelan kirkolla, Kouluraitti 11. Lue lisää

Kellokosken päiväkerho

Kellokosken päiväkerho kokoontuu Kellokosken seurakuntatalolla, Männistöntie 5. Lue lisää