Hoitamattomana kuulutetut haudat Tuusulan seurakunnassa 2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hoitamattomana kuulutetut haudat Tuusulan seurakunnassa 2016

Arvoisa vastaanottaja,

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.11.2016 päättänyt aloittaa hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn. Omaisenne hautapaikka on todettu hoitamattomaksi.

Hoitamattomien hautojen kartoittaminen ja kuulutusmenettely Tuusulan seurakunnassa

Haudat ovat olleet seurannassa hoitamattomuuden vuoksi.

Hoitamattomiksi kartoitetut haudat on valokuvattu viimeksi loppukesällä 2016. Hautoja on arvioitu hoitamattomaksi seuraavin perustein:

  • haudan pinta on hoitamatta
  • haudalla kasvaa huomattavassa määrin mm. rikkakasveja
  • haudalla on muistomerkki vinossa/ kaatunut
  • haudan epäsiisti ilme huonontaa osaston yleisilmettä

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Laiminlyöty hauta

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, jollei hautaa kunnosteta määräajassa.

Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Syksyllä 2017 haudat käydään uudelleen läpi, jotta saadaan selville ne haudat, joiden hoito on kehotuksesta huolimatta edelleen laiminlyöty ja kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden haltijoilta, jotka kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa. Omaisten on siirrettävä hautakivilaitteet pois haudalta 8.11.2017 mennessä tai ne siirtyvät vastikkeetta seurakunnan haltuun.

Ohjeita lomakkeiden täyttöön

  • Liite 1 täytetään, mikäli haudan haltija on tuntematon, kuollut tai haltija halutaan vaihtaa.
  • Liite 2 täytetään, mikäli hauta aiotaan luovuttaa seurakunnalle. Haudan voi seurakunnalle luovuttaa ainoastaan hautaoikeuden haltija.

Lomakkeiden palautus

Tuusulan seurakunta
Paijalannummentie 11
04300 Tuusula

Lisätietoja

Aulikki Luukkanen
p. 040 484 3885 klo 8.00 - 11.00
**@**


pdf liite

Hoitamattomat haudat 2016

pdf liite

Liite 1 Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

pdf liite

Liite 2 Hautapaikan luovutus