Siunaus ja muistotilaisuudet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Kirkon Kuvapankki/ Aarne Ormio

Siunaus ja muistotilaisuudet

Siunauksen toimittajat

Omaiset voivat toivoa haluamaansa pappia siunauksen toimittajaksi. Siunauksen toimittava pappi ottaa yhteyttä ennen tilaisuutta. Yhteisessä keskustelussa käydään läpi siunaustilaisuuden kulku ja keskustellaan vainajasta. Seurakunnan kanttori on käytettävissä, kun suunnitellaan siunaustilaisuuden musiikkia.

Siunaustilaisuus

Hautaan siunaaminen toimitetaan yleensä parin viikon kuluessa kuolemasta. Tilaisuutta varten voi painattaa ohjelman, jossa vainajan nimen, syntymä- ja kuolinajan lisäksi on tilaisuuden kulku sekä kappelissa ja haudalla veisattavien virsien sanat. Ohjelmalehtinen ei ole välttämätön.

Kirkkokäsikirjan mukaan siunaustilaisuuteen kuuluvat seuraavat osat:

  • Surumusiikkia
  • virsi
  • psalmi
  • rukous
  • raamatunlukua
  • siunauspuhe
  • siunaus
  • rukous
  • virsi.

Hautaan siunaamisen kaava on virsikirjan liiteosassa. Siunaustilaisuudessa voi myös esittää laulu- tai soitinmusiikkia.

Rukouksen, raamatunluvun ja siunauspuheen jälkeen pappi siunaa vainajan. Siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden musiikista voit lukea lisää musiikkityön sivuilta.

Kukat voidaan laskea ennen tai jälkeen siunausta tai myös haudalla. Kun kyseessä on arkkuhautaus, arkku kannetaan kappelista loppusoiton aikana. Kantajia on neljä tai kuusi.

Arkun mennessä tuhkaukseen Paijalan kappelissa arkku jää siunauksen jälkeen paikoilleen. Kukista sovitaan erikseen.

Paijalan kappelissa ja Kellokosken kirkossa on mahdollista käyttää arkun päällä arkkualbaa.

Lähimmät krematoriot ovat Hyvinkäällä, Helsingissä Malmilla ja Hietaniemessä. Uurnan luovutuksen aika ja paikka sekä uurnanlaskuaika sovitaan erikseen.

Lue lisää Suomen ev.lut kirkon kirkon sivuilta.

Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen

Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata, mikäli se ei ole vastoin hänen vakaumustaan, ja omaiset pyytävät papilta tätä palvelusta.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan järjestää vainajan kotona, seurakunnan tiloissa tai muualla. Seurakunnan tiloista peritään korvaus. Tarjoilun voi hoitaa omin voimin tai pyytää siihen pitopalvelun.

Omaiset voivat suunnitella muistotilaisuuden yhdessä papin kanssa: virret, adressien lukijat, muistosanojen lausuja, mahdolliset musiikkiesitykset ym.

Kuolinilmoitukset ja liputus

Omaiset voivat ilmoittaa kuolintapauksesta päivälehdissä kuolinilmoituksella, jonka teksti toimitetaan lehden ilmoituskonttoriin. Kuolinilmoituksessa vainajan nimen lisäksi voi olla tieto arvosta tai ammatista, syntymäaika ja -paikka sekä kuolinaika ja -paikka. Lisäksi mainitaan yleensä lähiomaisten nimet. Ilmoitukseen voi laittaa raamatunlauseen, virrensäkeistön, runon tms.

Kuolinilmoitus on usein myös kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen, jolloin siinä kerrotaan siunaus- ja muistotilaisuuden aika ja paikka. Mikäli hautaus toimitetaan hiljaisuudessa, siitä voi mainita ilmoituksessa. Ilmoitus voidaan julkaista lehdessä myös hautauksen jälkeen.

Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä suruliputetaan kotona ja työpaikalla. Hautajaispäivänä liputetaan kotona ja muistotilaisuuden pitopaikalla.

Siunausta seuraavana sunnuntaina Tuusulan jumalanpalveluksissa luetaan edellisellä viikolla siunattujen seurakuntalaisten nimet ja suljetaan heidät omaisineen yhteiseen esirukoukseen. Tähän jumalanpalvelukseen omaiset voivat osallistua.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Siihen tarvittavien todistusten ja selvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimeen kannattaa ryhtyä ajoissa. Perunkirjoitusta varten tarvitaan mm. virkatodistukset kaikista niistä rekistereistä, joissa vainaja oli kirjoilla täytettyään 15 vuotta.

Lue lisää hautausasioista hautaustoimen sivuilta.