Seurakuntayhtymän selvittely etenee
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Suunnitelman mukaan mm. Tuusulan kirkko siirtyy yhtymän omistukseen.

Seurakuntayhtymän selvittely etenee

8.2.2017

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kirkkovaltuustoissa on otettu kantaa perussääntöluonnokseen, siirtyvän omaisuuden luetteloon ja tulonjakomalliin.

Eniten keskustelua kirkkovaltuustoissa herättivät mahdollisen yhtymän tuomat säästöt, päätösvallan siirtyminen yhtymään tai säilyminen seurakunnassa, seurakuntalaisten saama palvelu sekä työntekijöiden tilanne.

Varsinainen päätös yhtymään lähtemisestä tehdään maalis-huhtikuun valtuustojen kokouksissa.

Tuusulan kirkkovaltuusto päätti 31.1. kokouksessaan hyväksyä

 • perussääntöluonnoksen
 • hyväksyä siirtyvän omaisuuden luettelon sekä
 • seurakunnan jäsenmäärään ja kunnan asukasmäärään perustuvan tulonjakomallin
 • että seurakunnille taataan seurakuntayhtymää perustettaessa kolmeksi vuodeksi vähäntään samat seurakuntatyön resurssit, kuin on ollut käytössä vuonna 2016

Keravan ja Järvenpään seurakunnat ovat tehneet omat esityksensä perussääntöluonnokseen ja siirtyvän omaisuuden luetteloon sekä tulonjakomalliin. Lopullinen päätös yhtymän perustamisesta tehdään kaikissa valtuustoissa maalis-huhtikuun kokouksessa.


22.11.2016

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat ovat syksyn ajan jatkaneet seurakuntayhtymän selvittelyä. Marras-joulukuussa kirkkovaltuustoja informoidaan tämänhetkisestä tilanteesta, minkä jälkeen hankkeen prosessi jatkuu alkuvuoden ja käydään perustavanlaatuiset keskustelut muun muassa perussäännöstä ja tulonjakomallista.

Päätös yhtymästä keväällä

Päätöksen mukana olemisesta tai poisjäämisestä kirkkovaltuustojen on tarkoitus tehdä maalis–huhtikuussa 2017. Mikäli kaikki kolme seurakuntaa ovat halukkaita liittymään yhtymään, uusi yhtymä aloittaisi toimintansa suunnitelmien mukaan vuoden 2018 alusta.

Yhtymä hoitaa tukipalvelut

Suunnitteilla on kolmen seurakunnan muodostama ns. löyhä yhtymä, jossa yhdistettäisiin tukipalvelut kuten

 • kiinteistöjen ja hautausmaan hoito
 • keittiöpalvelut
 • kirkonkirjojen pito
 • kirkkoherranvirasto
 • hallinnon ja talouden toiminta.

Seurakuntien toiminta säilyisi itsenäisenä ja omat tutut papit olisivat edelleen omassa seurakunnassa tavattavissa. Seurakuntalaisille muutos näkyisi yhtenäisinä palveluina, käytäntöinä ja hinnastoina yhtymän alueella.

Vuosi selvittelyä

Seurakunnat ovat vuoden aikana selvittäneet, kuinka mahdollisessa yhtymässä hoidettaisiin hallinto, henkilöstöasiat ja sijoitettaisiin eri toiminnot. Myös tulevat investointitarpeet on selvitetty samoin kuin omaisuuden yhdistäminen.

Seurakuntayhtymän muodostamisen tavoitteena on

 • kehittää toimintaa
 • syventää asiantuntijuutta
 • helpottaa sijaistamista
 • yhtenäistää palveluita
 • turvata talous
 • helpottaa työvoimaresurssien joustavaa käyttöä.

Yhtymän veroprosentiksi kaavaillaan 1.25 %:ia ja sen säästötavoite on 1 milj €/vuosi.

Yhtymäselvittelyä johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat, talousjohtajat sekä luottamushenkilöedustajat.

Kirjoita viestisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät ovat pakollisia
Viestin otsikko:
Nimi tai nimimerkki:
Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Viestisi: