Vilja on kypsä korjattavaksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vilja on kypsä korjattavaksi

”… kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto…” 1. Kor. 3: 7-9

Kun routa sulaa maasta, niin maanviljelijät aloittavat taas työnsä. He tekevät oman ammattitaitonsa mukaan kaiken niin hyvin kuin osaavat. Ja sitten he toivovat sopivia säitä, jotta vilja ja muut tuotteet kasvaisivat ja antaisivat hyvää satoa.

”Te olette Jumalan pelto”, kirjoittaa Paavali. Peltoala on Suomessa laaja. Monien suomalaisten sydämiin kylvetään Jumalan sanaa. Hyvin monet ovat käyneet ainakin rippikoulun. Tänäkin vuonna rippikoululaisia on pelkästään Tuusulan seurakunnassa yli 500. Seurakunnan työntekijät ja monet vapaaehtoiset ovat istuttajia ja kastelijoita, ja toivovat hyvää satoa.

Jeesus sanoo: ”Hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa”(Luuk. 8:15). Jumalan sanan vastaanottaminen ja siinä pysyminen on siis kaikkein tärkeintä. Eli otamme kiinni siitä ja uskomme omalle kohdalle sen mitä meille opetetaan Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä, Jumalan armosta ja avusta, kristityn kasvusta ja iankaikkisesta elämästä.

Kestävyys tarkoittaa niiden asioiden äärellä pysymistä, joissa kasvu tulee mahdolliseksi. Jumalan sana, rukous, ehtoollinen ja kristittyjen yhteys ruokkivat uskon itua sydämessä. Ihminen on heikko, mutta yhteisöltä saatu tuki auttaa pysymään oikeassa suunnassa, kasvussa ylöspäin. Ja niin sydämessä lisääntyy vakuuttuneisuus siihen, että tässä on oikea tie. Ja yhdessä iloitsemme kasvun hedelmistä: lisääntyneestä uskosta, toivosta ja rakkaudesta.

Nyt siis maata muokkaamaan rukousten kautta! Työmiehiä, kylväjiä ja kastelijoita, kyllä riittää ja lisää annetaan tarvittaessa. Ja kun säiden hallitsija ja kasvun antaja on maan ja taivaan Herra, niin senkin puolesta saa olla luottavaisin mielin.

Lauri Seppänen
Tuusulan pappi