Kirkko tasa-arvon tuulissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkko tasa-arvon tuulissa

Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017. Se antaa samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden mm. siviilivihkimiseen. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen seurakunnissa vihkiminen ei kuitenkaan ole yhtä selvä asia. Miksi?

Vaikka avioliittolaki muuttui, kirkon oma opetus avioliitosta ei ole muuttunut. Virallisesti kirkkohäät tulevat edelleen kysymykseen vain miehen ja naisen välisessä suhteessa. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole kirkossa tehty uusia päätöksiä.

Kirkolliskokous avainasemassa

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkolliskokous. Se päättää myös opillisista kysymyksistä. Päätöksen tekeminen tällaisessa asiassa ei ole mutkatonta, sillä päätös vaatii taakseen ¾ äänten enemmistön.

Tällä hetkellä piispainkokouksen asettama työryhmä selvittää kirkolliskokouksen pyynnöstä vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia kirkkoon. Luopuminen on yksi vaihtoehto ratkaista kirkon suhde uuteen avioliittolakiin. Selvityksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2017. Kirkolliskokous käsittelee asiaa keväällä 2018.

Virallisesti kirkko siis edelleen vihkii vain miehen ja naisen välisiä avioliittoja. Miksi kuitenkin jotkut papit vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja?

Piispat päätösten vartijoina

Piispat valvovat että heidän hiippakunnassaan noudatetaan kirkolliskokouksen päätöksiä. Seurakuntien kirkkoherrat ja papit ovat piispan alaisia. Jos pappi toimii vastoin kirkon virallista linjaa, hän vastaa toimistaan piispalle. Piispa päättää millaista kurinpidollista menettelyä niskuroivaan pappiin sovelletaan.

Piispojen kannat vaihtelevat paljon avioliittokysymyksessä. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat kuuluvat Espoon hiippakuntaan, jonka piispa on Tapio Luoma.

– Jotta samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista, tarvitaan kirkon yhteinen päätös, jonka voi tehdä vain kirkolliskokous. Sellaista päätöstä ei nyt ole, piispa Luoma sanoo.

Piispa Luoma tarjoaa vaihtoehdoksi yhteistä rukoushetkeä, joka voitaisiin viettää esimerkiksi hääjuhlan yhteydessä.
– Hyvin suunniteltuna se toisi mukanaan arvokkaan ja lämpimän ulottuvuuden puolisoiden elämän tärkeässä taitekohdassa, piispa Luoma sanoo.

Seurakunnat voivat rukoushetken lisäksi tehdä avioliiton esteiden tutkinnan.

Tasa-arvoinen avioliitto on kirkon sisällä kimurantti kysymys, johon ei vielä lähivuosina saada selvää vastausta. Paras tapa vaikuttaa kirkon asioihin on äänestää seuraavissa seurakuntavaaleissa vuonna 2018.

Jutussa käytetyt lähteet: Verkkouutiset, kirkkojakaupunki.fi ja evl.fi.

8.3.2017

Kirjoita viestisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät ovat pakollisia
Viestin otsikko:
Nimi tai nimimerkki:
Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Viestisi: