Eroan kirkosta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Eroan kirkosta

Eroilmoituksen voi tehdä

  • oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa
  • missä tahansa maistraatissa.

Eroamisesta on aina ilmoitettava kirjallisesti.

Eroilmoituksen voi lähettää myös postitse joko

  • Väestörekisterikeskuksen painattamalla lomakkeella
  • vapaamuotoisella allekirjoitetulla kirjeellä.
    Kirjeessä pitää mainita kirjeen tarkoitus ja tarpeelliset tiedot eroajasta (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite sekä mahdollisesti tarvittavat huoltajien tai alaikäisen lapsen suostumukset eroamiseen).

Ero tulee voimaan, kun tarvittavilla tiedoilla oleva eroilmoitus on saapunut kirkkoherranvirastoon.

15-vuotta täyttäneet

15-vuotta täyttänyt lapsi voi omalla ja huoltajien kirjallisella suostumuksella erota itse uskontokunnasta.

12-vuotiaat

12-vuotta täyttänyt voidaan ilmoittaa eronneeksi uskonnollisesta yhdyskunnasta vain hänen omalla ja huoltajien kirjallisella suostumuksella.

Maistraatti toimittaa eronneelle vahvistuksen eroamisesta.