Hautakiviä nauhoitettu Kellokosken- ja Paijalan hautausmailla, sekä Kirkkopuistossa.
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kiven oikaiseminen kiilaamalla puuaineksella tai esim. pikkukivillä ei ole sallittua.

Hautakiviä nauhoitettu Kellokosken- ja Paijalan hautausmailla, sekä Kirkkopuistossa.

 

Kirkkopuistossa nauhoitetuista kivistä huolehtii pääsääntöisesti seurakunta. Nauhat ovat varoituksena hautausmaalla kävijöille ja työntekijöille, siihen asti kunnes kivet saadaan vakaiksi.

Alla oleva kirje on lähetetty niille, hautaoikeuden haltijoille, joilla on päivitettävissä olevat yhteystiedot seurakunnan hautarekisterissä.

Arvoisa vastaanottaja

 

Omaisenne hautapaikalla oleva kivi on kallistunut tai kaatunut. Mikäli haudalla on voimassa oleva hoitosopimus, ei seurakunta ota hautaa hoitoon ennen kiven oikaisua.

Hautamuistomerkkien hoitaminen ja kunnossapito kuuluu haudan haltijan vastuulle.

Hautakivet voivat kallistua maan painumisen ja routimisen vuoksi.

Kallellaan oleva hautakivi voi aiheuttaa vaaraa hautausmaalla liikkuville henkilöille, omaisille ja työntekijöille. Seurakunta on merkinnyt vaaralliset kivet muovinauhalla.

Kiven oikaisun voitte tilata suoraan kiviliikkeeltä tai suoristaa kiven itse, mikäli se on mahdollista. Seurakunnalla ei ole tarjota kiven oikaisupalvelua. Seurakunta voi kuitenkin tarvittaessa avustaa kiviliikkeitä ja omaisia, esimerkiksi jos tarvitaan apua puiden juurten katkomisessa. Kiven oikaisemisessa tarvittavia maa-aineksia ja haudan viimeistelyyn mahdollisesti tarvittavaa pintahiekkaa löytyy hautausmaalta.

Hautakiveen suositellaan tapitusta kiven oikaisun yhteydessä.

Vaaralliseksi todetut haudat, joilla ei ole tehty korjaavia toimenpiteitä otetaan mukaan seuraavaan hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyyn. Vaaratilanteen muuttuessa akuutiksi on seurakunnalla oikeus kaataa hautakivi.

Pyydämme teitä oikaisemaan hautakiven mahdollisimman pian.

 

 

Lisätietoja

Aulikki Luukkanen
hautaustoimen toimistosihteeri
p. 040 484 3885 (ma-pe klo 8.00 – 11.00)

Arviointi perustuu kivien kaatumisherkkyyteen, ei niinkään kallistumiskulmaan tms. Kaatumisherkkyyteen vaikuttavat kiven paino, paksuus ja korkeus. Tapituksen puuttuminen saattaa aiheuttaa kiikkeryyttä. Myös koristeviisteet kiven alareunassa ja korokepalat lisäävät  kivien epävakautta.