Hoitamattomana kuulutetut haudat Tuusulan seurakunnassa 2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuonna 2017 kuulutetut haudat löydät sivun alareunasta.

Hoitamattomana kuulutetut haudat Tuusulan seurakunnassa 2017

 

 

Alla oleva kirje on lähetetty kaikille niille, joiden päivitettävissä olevat yhteystiedot löytyvät hautakirjanpidosta.

 
 

Arvoisa vastaanottaja,

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.11.2017 päättänyt aloittaa hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn. Omaisenne hautapaikka on todettu hoitamattomaksi.

Hoitamattomien hautojen kartoittaminen ja kuulutusmenettely Tuusulan seurakunnassa

Haudat ovat olleet seurannassa hoitamattomuuden vuoksi.

Hoitamattomiksi kartoitetut haudat on valokuvattu viimeksi loppukesällä 2017. Hautoja on arvioitu hoitamattomaksi seuraavin perustein:

  • haudan pinta on hoitamatta
  • haudalla kasvaa huomattavassa määrin mm. rikkakasveja
  • haudalla on muistomerkki vinossa/ kaatunut/vaarallinen
  • haudan epäsiisti ilme huonontaa osaston yleisilmettä

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Laiminlyöty hauta

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, jollei hautaa kunnosteta määräajassa.

Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Syksyllä 2018 haudat käydään uudelleen läpi, jotta saadaan selville ne haudat, joiden hoito on kehotuksesta huolimatta edelleen laiminlyöty ja kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden haltijoilta, jotka kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa. Omaisten on siirrettävä hautakivilaitteet pois haudalta 7.11.2018 mennessä tai ne siirtyvät vastikkeetta seurakunnan haltuun.

Ohjeita lomakkeiden täyttöön

  • Liite 1 täytetään, mikäli haudan haltija on tuntematon, kuollut tai haltija halutaan vaihtaa.
  • Liite 2 täytetään, mikäli hauta aiotaan luovuttaa seurakunnalle. Haudan voi seurakunnalle luovuttaa ainoastaan hautaoikeuden haltija.

Lomakkeiden palautus

Tuusulan seurakunta
Paijalannummentie 11
04300 Tuusula

Lisätietoja

Aulikki Luukkanen
p. 040 484 3885 klo 8.00 - 11.00
**@**

 
 
 

Kivien kiilaaminen ei ole sallittua.


pdf liite

Hoitamattomat haudat 2017

pdf liite

Hautapaikan luovutus

pdf liite

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen