Haudan hoito
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Haudan hoito

Alta löytyy seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoitoehdot.

Tarjous haudan hoidosta

Haudan hoitamisesta voi pyytää tarjouksen Lomake-sivun lomakkeella.

Sopimusten kesto

Haudanhoitosopimuksen voi tehdä

  • 1 vuodeksi
  • 5 vuodeksi
  • 10 vuodeksi (ei saatavilla hiekkahaudan pintahoitona)

Hoitomaksu määräytyy hoidon alkamisvuoden hinnaston sekä haudan koon mukaan.

Vanhat ainaishoidot hoidetaan pintahoitona. Vanhoihin hoitosopimuksiin voi halutessaan tilata seurakunnalta kukkahoidon.

Hautojen hoitokausi

Hautojen hoitokausi on 15.5.-30.9.

Hautojen kukkapesät kunnostetaan toukokuussa. Seurakunnan kukat istutetaan viikosta 23 alkaen.  Hoitohaudoilta poistetut omaisten kukat laitetaan taulukiven taaksi, mistä omaiset voivat noutaa ne juhannukseen mennessä.

Hautojen hoito

Nurmiosastojen haudat hoidetaan nurmipintaisina eikä niillä saa olla reunakiviä.

Hiekkahautaosastojen hautojen pintahiekkana käytetään hautausmaalta saatavaa koristehiekkaa.

Hautoja, joilla on muu pinnoite, ei oteta hoitoon. Hiekkahaudat voivat olla joko reunakivellisiä tai hiekkakumpuja.

Hautojen kukat

Hoitosopimuksen kukkien lajin ja määrän päättää seurakunta.

Haudanhoito kukkineen sisältää:

  • seurakunnan istuttamien kukkien hoidon, kastelun, nyppimisen ja vaihtamisen tarvittaessa
  • rikkaruohojen kitkemisen
  • mullan kuohkeuttamisen
  • kukkien poistamisen hoidon päätyttyä

Haudan hoito

Hiekkahaudan hoitoon kuuluu pintahiekan haravointi ja tarvittaessa sen lisääminen. Nurmihautojen nurmikot leikataan ja siistitään. Lisäksi lakastuneet leikkokukat poistetaan.

Haudanhoitoa ilman kukkia (kasteluhoito), perennahoitoja, ainaishoitojen 5- ja 10-vuoden kukitussopimuksia ei tehdä.

Hautaoikeuden haltijalla ei ole oikeutta tehdä haudalle hoitoa hankaloittavia muutoksia ilman kirkkoneuvoston lupaa.

Laskutusta varten osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa seurakuntaan.

Haudan peruskunnostus

Peruskunnostamisessa kunnostetaa

  • haudan kukkapenkki
  • pintahiekka tai kumpu
  • nurmikko

Kun hauta otetaan hoitoon, sille tehdään peruskunnostus. Kunnostus tehdään kaikkiin uusiin hoitohautoihin. Kunnostusta ei tarvitse tehdä, jos hauta on ollut hoidossa tai siihen on tehty seurakunnan peruskunnostus edellisen kolmen vuoden aikana.

Peruskunnostuksen voi ostaa myös erillisenä palveluna, ilman että hautaa annetaan seurakunnan hoitoon. 

Hautamuistomerkit

Haudalla olevien muistomerkkien oikaisusta ja hoidosta (esim. tekstin kultauksesta) vastaa hautaoikeuden haltija. Haltijan vastuulla on, ettei muistomerkki aiheuta vahinkoa ympäristölle tai työntekijöille. Seurakunta voi kieltäytyä hoitamasta hautaa, jonka muistomerkit voivat aiheuttaa vaaraa tai ovat muuten epäsopivia kyseiseen paikkaan.

Hoitohautojen muistomerkkien oikomisen suositellaan tapahtuvan ennen 10.6. tai 31.8. jälkeen kukkien hoidon takia.

Seurakunnalla ei ole muistomerkkien eikä reunakivien oikaisupalvelua, vaan se on ostettava aina kiviliikkeeltä.

Tiedoksi

Seurakunta ei vastaa sodan, ilkivallan luonnonvoimien tai muun seurakunnasta riippumattoman syyn aiheuttamasta vahingosta (force majeure). Seurakunnalla on oikeus tehdä haudalle hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia.

Tuusulan seurakunnan hautaustoimen johtokunta (Haut.Jk. 9/2015)


pdf liite

Haudanhoitomaksut

pdf liite

Haudanhoitopalvelut esite