Hautainhoito
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hautainhoito

Alta löydät seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoitoehdot.

Tarjous haudan hoidosta

Voit pyytää meiltä tarjouksen haudan hoidosta Lomake-sivun lomakkeella.

Sopimusten kesto

Haudanhoitosopimuksen voi tehdä

  • 1 vuodeksi
  • 5 vuodeksi
  • 10 vuodeksi.

Hoitomaksu määräytyy hoidon alkamisvuoden hinnaston mukaan. Maksu määräytyy haudan koon mukaan.

Vanhat ainaishoidot ja 50 vuodeksi tehdyt hoitosopimukset hoidetaan pintahoitona. Vanhoihin hoitosopimuksiin voi halutessaan tilata seurakunnalta kukkahoidon.

Hautojen hoitokausi

Hautojen hoitokausi on 15.5.-30.9.

Hautojen kukkapesät kunnostetaan toukokuussa. Seurakunnan kukat istutetaan viikosta 23 alkaen. Omaisten haudoille istuttamat kukat poistetaan kukkapesästä mullanvaihdon yhteydessä. Haudoilta poistetut kukat istutetaan siirrepenkkeihin, joista omaiset voivat ne halutessaan noutaa.

Hautojen hoito

Nurmiosastojen haudat hoidetaan nurmipintaisina eikä niillä saa olla reunakiviä.

Hiekkahautaosastojen hautojen pintahiekkana käytetään hautausmaalta saatavaa koristehiekkaa.

Hautoja, joilla on muu pinnoite, ei oteta hoitoon. Hiekkahaudat voivat olla joko reunakivellisiä tai hiekkakumpuja.

Hautojen kukat

Hoitosopimuksen kukkien lajin ja määrän päättää seurakunta.

Haudanhoito kukkineen sisältää:

  • seurakunnan istuttamien kukkien hoidon, kastelun, nyppimisen ja vaihtamisen tarvittaessa
  • rikkaruohojen kitkemisen
  • mullan möyhimisen
  • kukkien poistamisen hoidon päätyttyä

Haudan hoito

Hiekkahaudan hoitoon kuuluu hiekan haravointi ja tarvittaessa sen lisääminen. Nurmihautojen nurmikot leikataan ja siistitään. Lisäksi lakastuneet leikkokukat poistetaan.

Haudanhoitoa ilman kukkia (kasteluhoito), perennahoitoja, ainaishoidon 5- ja 10-vuoden kukitussopimuksia ei enää tehdä. Näiden tilalle tarjotaan lähinnä vastaavaa hoitoa.

Hautaoikeuden haltijalla ei ole ilman kirkkoneuvoston lupaa oikeutta tehdä haudalle hoitoa hankaloittavia muutoksia.

Laskutusta varten osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa seurakuntaan.

Haudan peruskunnostus

Peruskunnostamisessa kunnostetaa

  • haudan kukkapenkki
  • pintahiekka tai kumpu
  • nurmikko

Kun hauta otetaan hoitoon, tulee sille tehdä kunnostus. Kunnostus tehdään kaikkiin uusiin hoitohautoihin. Kunnostusta ei tarvitse tehdä, mikäli hauta on ollut hoidossa tai siihen on tehty seurakunnan peruskunnostus edellisen kolmen vuoden aikana.

Peruskunnostamisen voi myös ostaa erillisenä palveluna, niin ettei hautaa oteta hoitoon. 

Hautamuistomerkit

Haudalla olevien muistomerkkien oikaisusta ja hoidosta kuten tekstin kultauksesta vastaa hautaoikeuden haltija. Hänen vastuullaan on, ettei muistomerkki aiheuta vahinkoa ympäristölle tai työntekijöille. Seurakunta voi kieltäytyä hoitamasta hautaa, jonka muistomerkit voivat aiheuttaa vaaraa tai ovat muuten epäsopivia kyseiseen paikkaan.

Hoitohautojen muistomerkkien oikomisen suositellaan tapahtuvan ennen 10.6. tai 31.8. jälkeen kukkien hoidon takia.

Tiedoksi

Seurakunta ei vastaa sodan, ilkivallan luonnonvoimien tai muun seurakunnasta riippumattoman syyn aiheuttamasta vahingosta (force majeure). Seurakunnalla on oikeus tehdä haudalle hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia.

Tuusulan seurakunnan hautausmaatoimikunta (Haut.Jk. 9/2015)


pdf liite

Haudanhoitomaksut 2018

pdf liite

Haudanhoitopalvelut esite