Tunnustukseton hauta-alue
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tunnustukseton hauta-alue

Tunnustukseton hauta-alue on rakennettu Keravan hautausmaan yhteyteen Kulloontien varrelle (Kulloontie 24-26, Tuusula). Sille ei rakenneta tai pystytetä uskonnollisia tai aatteellisia tunnuskuvia. Sen sijaan omaisten hankkimissa hautakivissä tunnuksien käyttö on sallittu. Tunnustuksettomalla hauta-alueella noudatetaan Keravan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä.

Vuonna 2006 valmistunut hauta-alue on tunnustuksettoman alueen ensimmäinen osa. Sen pinta-alaltaan noin 2 400 m2. Hauta-alueella on 75 arkkupaikkaa ja 12 uurnapaikkaa. Yhdessä arkkupaikassa on kaksi arkkusijaa ja yhdessä uurnapaikassa on yhdeksän uurnasijaa. Hauta-alueella on myös sirottelualue muistomerkkeineen. Alue on aidattu ja sille on varattu 25 auton pysäköintialue.

Tunnustuksettoman hauta-alueen on suunnitellut arkkitehti Jyrki Lehikoinen. Hänen suunnittelemaansa kaavaan on varattu 219 arkkuhautapaikkaa, 78 uurnahautapaikkaa sekä sirottelualuetta 1 500 m2. Hauta-alue on pinta-alaltaan noin puoli hehtaaria. Tunnustuksettoman hauta-alueen toinen ja kolmas vaihe toteutetaan tarpeen mukaan.

Keitä varten

Tunnustukseton hauta-alue on vaihtoehto heille, jotka eivät uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista syistä halua tulla haudatuksi evankelis-luterilaiselle hautausmaalle. Tunnustuksettomalle hautausmaalle haudattuja kohdellaan yhdenvertaisesti seurakunnan hautausmaalle haudattujen kanssa.

Hautasijan osoittaminen tunnustuksettomalta alueelta edellyttää aina nimenomaista pyyntöä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat haudataan tunnustukselliselle evankelis-luterilaiselle hautausmaalle, ellei hautasijaa nimenomaan pyydetä tunnustuksettomalta alueelta. Toisaalta myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulunut vainaja voidaan pyynnöstä haudata tunnustuksettomalle alueelle. Hautaustoimitus järjestetään aina vainajan vakaumuksen ja toivomusten mukaan.

Yhteistyössä

Tunnustukseton hauta-alue on rakennettu Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Tuusulan seurakuntien yhteistyönä. Se on rakennettu 1.1.2007 voimaan astuneen lakimuutosten jälkeen. Siinä seurakuntien on pyynnöstä osoitettava hautasija erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta.

Tunnustukseton hauta-alue on uskonnollisesti neutraali. Seurakunnat toimivat alueen teknisinä ylläpitäjinä.