Hoitamattomana kuulutetut haudat Tuusulan seurakunnassa 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hoitamattomana kuulutetut haudat Tuusulan seurakunnassa 2018

 

Oheinen kirje on lähetetty niille hautaoikeuden haltijoille, joilla on päivityskelpoiset yhteystiedot hautakirjanpidossa.

Liitetiedostona hautaluettelo

 

Arvoisa vastaanottaja

 

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.10.2018 päättänyt aloittaa hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn. Omaisenne hautapaikka on todettu hoitamattomaksi.

 

HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KARTOITTAMINEN JA KUULUTUSMENETTELY TUUSULAN SEURAKUNNASSA.

Haudat ovat olleet seurannassa hoitamattomuuden vuoksi.

Hoitamattomiksi kartoitetut haudat on valokuvattu viimeksi syksyllä 2018. Hautoja on arvioitu hoitamattomaksi seuraavin perustein:

 

-haudan pinta on hoitamatta

-haudalla kasvaa huomattavassa määrin mm. rikkakasveja tai haudalla kasvaa puun taimia.

-haudalla on muistomerkki vinossa/ kaatunut /kivi aiheuttaa vaaraa

-haudan epäsiisti ilme huonontaa osaston yleisilmettä

 

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, jollei hautaa kunnosteta määräajassa.

Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Syksyllä 2019 haudat käydään uudelleen läpi, jotta saadaan selville ne haudat, joiden hoito on kehotuksesta huolimatta edelleen laiminlyöty ja kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden haltijoilta, jotka kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa. Omaisten on siirrettävä hautakivilaitteet pois haudalta 8.11.2019 mennessä tai ne siirtyvät vastikkeetta seurakunnan haltuun.

 

 

             Tuusulan seurakunta/Aulikki Luukkanen

Paijalannummentie 11

04300 TUUSULA

**@**/ p. 040 484 3885


pdf liite

Hoitamattomat 2018