Saattohoitokoulutus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Saattohoitokoulutus

Saattohoito tarkoittaa potilaan hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheessa, ennen kuolemaa.

Saattohoidon lähtökohtana on

 • potilaan etenevä vakava sairaus, johon ei ole tarjolla parantavaa hoitoa
 • potilas on kieltäytynyt hoidosta
 • jäljellä olevan elinajan arvioidaan olevan lyhyt.

Vapaaehtoinen voi toimia saattohoidossa tukemassa potilaita ja läheisiä. Vapaaehtoistyö täydentää hyvää hoitoa ja on osa kokonaisvaltaista ihmisen tukemista. Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattityötä.

Vapaaehtoisen rooli ja tehtävät riippuvat

 • potilaan ja läheisen tarpeista
 • vapaaehtoisen toiveista ja mahdollisuuksista
 • yhteisistä toimintaperiaatteista.

Tuusulassa ollaan aloittamassa Saattohoidon vapaaehtoisrinkiä. Vapaaehtoiset saavat koulutuksen. Sen jälkeen he voivat tukea potilaita hoivakodeissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Vapaaehtoisille järjestetään jatkossa työnohjausta ja keskustelutukea.

Saattohoitokoulutus

Saattohoitokoulutus vapaaehtoisille alkaa to 17.10. klo 17 seurakuntakeskuksessa (Rykmentintie 34).

Koulutus on maksuton.

Koulutuksesta vastaa Terhokodin kouluttaja Miina-Liisa Flinkkilä.

Koulutuksen sisältö

To 17.10. klo 17-19

Tutustuminen toisiin

Saattohoidon perusteet

 • Käytetyt käsitteet, lait ja asetukset saattohoidossa.
 • Eettiset lähtökohdat.

To 24.10. klo 17-19

Kohtaaminen ja vuorovaikutus

 • Ihminen kokonaisuutena
 • Potilaan ja läheisen kohtaaminen.

To 7.11. klo 17-19

Elämän loppuvaiheessa olevan potilaan hoitotyö

 • Oirehoito elämän loppuvaiheessa.

Ma 11.11. klo 17-19

Vapaaehtoisena kuolevan rinnalla

 • Kuinka voin olla avuksi?
 • Omat tunteet ja niiden käsitteleminen.

Ti 19.11. klo 17-19

Vapaaehtoisuus Tuusulassa

 • Käytännöt tutuiksi
 • Vapaaehtoisen oikeudet ja vastuu

Koulutuksessa käytetään osallistavia opetusmenetelmiä.

Ilmoittautuminen 14.10. mennessä

Ilmoittautuminen 14.10. mennessä
**@** tai
p. 040 571 6424.

Lisätiedot

Eliisa Winberg
pappi
p. 040 571 6424

Jaana Rannikko
diakoni
p. 040 544 4747