Hoitamattomana palautuneet haudat 2019 (lista sivun alalaidassa).
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hoitamattomana palautuneet haudat 2019 (lista sivun alalaidassa).

SEURAKUNNALLE HOITAMATTOMINA PALAUTUNEET HAUDAT 2019

Haut.jk. § 29 (2019)

Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kirkkoneuvoston (§ 116/2018) tekemällä päätöksellä kuulutettu hoitamattomat haudat (vaaralliset kivet ja/tai haudan hoito laiminlyöty). Kuulutusmenettelyn tuloksena osa haudoista on kunnostettu, mutta Paijalan ja          Kellokosken hautausmailla on edelleen kuulutettuja hautoja kunnostamatta.

 

Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto

  1. hyväksyy liitteenä olevan luettelon seurakunnalle palautuneista haudoista 2019, joita ei ole kunnostettu kuulutusmenettelystä huolimatta ja
  2. päättää, että omaisille annetaan mahdollisuus poistaa hautakivilaitteet puolen vuoden sisällä, ja että hautoja voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen mukaan 2022

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄT HAUDAT: HAHNE JA LUNDBERG / KELLOKOSKEN HAUTAUSMAA
Haut. jk. § 28 (2019)

 

Kellokosken hautausmaalla palautui 8.11.2019 kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää hautaa seurakunnan haltuun. Haudat ovat Hahne (2.02.00.05.0218-0221) ja Lundberg (2.04.00.01.0016-0022). Hahnen hautaa ympäröi ainutlaatuinen rauta-aita ja se on ainoa aidattu hauta Kellokosken hautausmaalla. Lisäksi haudalla on useita hautakiviä, joista vanhimmat ovat 1890-luvulta. Lundbergin hauta on erikoinen hautakokonaisuus, joka koostuu erilaisista hautakivistä ja rautaristeistä, joista vanhimmat ovat 1880-luvulta. Lisäksi molemmat haudat ovat tärkeitä kellokoskelaisille.

 

Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy johtokunnan päätöksen säilyttää Hahnen ja Lundbergin haudat, ja ottaa ne seurakunnan hoidettaviksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 


pdf liite

Palautuneet 8.11.2019