Lähetystyöntekijät ja lähetyskohteet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lähetystyöntekijät ja lähetyskohteet

Lähetystyöntekijät (Kuvia alempana)

Päivi Anttila/ Etiopia

Päivi vastaa työalueensa kumppaniyhteistyöstä.
(Suomen Lähetysseura)

Elina Braz de Almeida/ Kroatia
Elina toimii Kutinan seurakunnan pappina sekä Kroatian evankelisen kirkon lapsi- ja nuorisotyön koordinaattorina. Elinan puoliso Thiago tekee myös työtä Kutinassa.
(Medialähetys Sanansaattajat)

Teressa ja Janne Juhaninmäki perheineen/ Nepal
Teressa toimii kehitysyhteistyökoordinaattorina yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Janne toimii kummityön koordinaattorina sekä vastaa kehitysyhteistyön tiedottamisesta.
(Suomen Lähetysseura)

Tania ja Mika Lehtinen perheineen/ Etiopia

Tania ja Mika tekevät Etiopiassa kummilapsityötä. He ovat myös mukana lasten ja nuorten HIV- ja AIDS –torjunnan kehityshankkeessa.
(Suomen Ev.lut.Kansanlähetys)

Lähetyskohteet (Kuvia sivun oikeassa laidassa)

Bolivia: kaivosalueiden lasten tukeminen 

Työn tavoitteena on vahvistaa kaivosalueilla työtätekevien lasten ja nuorten oikeuksia, mahdollistaa heidän koulunkäyntiään sekä tarjota heille turvallisia toimeentulovaihtoehtoja.
(Suomen Lähetysseura)

Nepal

Nepalissa työ on maaseudun kyläkehitystyötä, koulutuksen tukemista, terveydenhuolto- ja sosiaalityötä sekä yhteisöjen ja järjestöjen tukemista.
(Suomen Lähetysseura)

Raamattutyö Intiassa 

Seurakuntamme tukee Intiassa tehtävää raamatunkäännös- ja levitystyötä. Työn tavoitteena on, että jokainen ihminen saisi lukea Raamattua sillä kielellä, jota hän parhaiten ymmärtää.
(Suomen Pipliaseura)

Viron perhekeskustyö 

Tarton Maarian seurakuntaan perustettiin perheasiainkeskus. Perheneuvontatyö tukee perheitä sekä auttaa kirkkoa näkymään positiivisella tavalla yhteiskunnassa.
(Ely ry)