Lähetystyöntekijät ja lähetyskohteet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lähetystyöntekijät ja lähetyskohteet

Lähetystyöntekijät (Kuvat oikealla)

Elina Braz de Almeida/ Kroatia
Elina toimii Kutinan seurakunnan pastorina sekä koordinoi Kroatian evankelisen kirkon lapsi- ja nuorisotyötä.
(Medialähetys Sanansaattajat)

Teressa ja Janne Juhaninmäki/ Nepal
Teressa toimii kehitysyhteistyökoordinaattorina yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa, ja Janne toimii kummityön koordinaattorina sekä vastaa kehitysyhteistyön tiedottamisesta.
(Suomen Lähetysseura)

Tania ja Mika Lehtinen/ Etiopia
Tania ja Mika tekevät työtä Mekane Yesus -kirkon työyhteydessä. Tania suunnittelee ja koordinoi kummilapsityötä, ja Mika toimii diakoniatyön neuvonantajana.
(Suomen Ev.lut.Kansanlähetys)

Aaro Rytkönen / Oman
Aaro toimii Omanissa Al Amana -keskuksen toiminnanjohtajana. Al Amana – keskus keskittyy uskontojenväliseen – erityisesti kristittyjen ja muslimeiden - väliseen dialogiin. Työn tarkoituksena on edistää uskontojen keskinäistä ja rauhanomaista rinnakkaiseloa Omanissa, Lähi-idässä ja koko maailmassa.
(Suomen Lähetysseura)

 

Lähetyskohteet (Kuvat tekstin alla)

Angolan kirkon sosiaalityön kehittäminen

Angolassa ollaan mukana kirkon sosiaalityön kehittämishankkeessa. Tavoitteena on, että ihmiset oppisivat auttamaan toinen toisiaan ja itseään. Tärkeää on ihmisten tietoisuuden lisääminen itsensä auttamisessa. Hyvin suunniteltu, organisoitu ja toteutettu diakoniatyö tuo apua, iloa ja rohkaisua koko kirkolle. (Suomen Lähetysseura)

Bolivian kaivosalueiden lasten tukeminen 

Työn tavoitteena on kaivosalueiden lasten elämän tukeminen ammatillisen koulutuksen ja itsetunnon vahvistamisen kautta.
(Suomen Lähetysseura)

Intian raamattutyö 

Intiassa tuetaan raamatunkäännös- ja levitystyötä, myös Raamatun kääntämistä muutamille kielille pistekirjoitukselle. Myös vaikeassa elämäntilanteessa eläviä naisia, erityisesti leskiä, pyritään tavoittamaan ja tukemaan.
(Suomen Pipliaseura)

Viron perhekeskustyö 

Tartossa tuetaan perhekeskusta. Keskuksessa on tarjolla pari- ja perheterapiaa sekä sielunhoitoa. Perheneuvontatyö tukee perheitä sekä auttaa kirkkoa näkymään positiivisella tavalla yhteiskunnassa.
(Ely ry)