Jokelan kirkon tilanne vielä ratkaisematta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Jokelan punatiilisen kirkon pääovi ja kellotapuli etualalla. Kirkon takana vihreää metsää.

Jokelan kirkon tilanne vielä ratkaisematta

Jokelan kirkon tulevaisuus on edelleen auki. Kirkon tulevaisuutta selvittävän työryhmän oli tarkoitus jättää selvityksensä Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle toukokuussa 2020. Tätä selvitystä varten työryhmän oli tarkoitus hankkia kokemuksia Jokelan Kotikirkon toimivuudesta arjessa ja myös suurten juhlapyhien aikana.

Jumalanpalvelukset siirtyivät Jokelan kirkosta Kotikirkkoon tammikuussa 2020. Maaliskuussa koronaviruksen rajoitustoimista johtuen toiminta keskeytyi, eikä esimerkiksi pääsiäisen ajan isoista tilaisuuksista saatu kokemuksia. Työryhmä tarvitsee kuitenkin riittävän pitkältä ajalta ja erilaisista tilanteista käyttökokemuksia esityksensä pohjaksi.

Myös Kotikirkossa huhtikuussa pidettäväksi sovittu info- ja vuorovaikutustilaisuus seurakuntalaisten kanssa peruuntui. Tässä tilaisuudessa työryhmän piti esitellä seurakuntalaisille Jokelan kirkon tulevaisuutta koskeva selvityksensä ja saada seurakuntalaisten havaitsemat puutteet ja parannusehdotukset työryhmän käyttöön ja harkintaan.

Yllä mainituista syistä johtuen selvitys ei valmistu suunnitellussa aikataulussaan toukokuussa 2020 ja

esitys Jokelan kirkon kohtalosta on vielä tekemättä. Työryhmä ei voi antaa tätä selvitystä ennen kuin Kotikirkon tilantarve ja toimivuus on selvillä.

Jos Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset päättyvät kesäkuun loppuun mennessä, työryhmä pystynee jättämään esityksensä kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle syksyllä 2020. Tällöin päätökset ja niiden kustannusvaikutukset voidaan ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

 

Työryhmän puolesta,

Ilkka Ertimo
Jokelan kirkon tulevaisuutta selvittävän työryhmän puheenjohtaja