Luottamushenkilö kysyy kansainvälisestä työstä, osa 1/10
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
nainen harmaata taustaa vasten hymyilee iloisesti

Luottamushenkilö kysyy kansainvälisestä työstä, osa 1/10

Luottamushenkilö Kaisa Aitlahti

  • KERTOO, mikä tässä ajassa
    on tuonut itselle toivoa
  • KYSYY työstä Boliviassa
  • UUTISKIRJEITÄ Boliviasta löytyy tekstin lopusta

LYHYESTI: Seurakuntamme tukee Boliviassa alkuperäiskansojen ja naisten elinolojen parantamista Suomen Lähetysseuran kautta. Työtä tehdään tukemalla esimerkiksi käsitöiden tekemistä ja kasvihuoneviljelyä (keyhole garden), pyrkimällä vähentämään perheväkivaltaa sekä ottamalla huomioon ilmastonäkökohtia.
Seurakuntamme tukee lähetystyötä yhteensä kahdeksassa eri maassa. 

  • Kaisan tekemiin KYSYMYKSIIN VASTAA Tuusulan Kellokoskelta kotoisin oleva Katja Tynkkynen, Latinalaisen Amerikan hankehallinnon ja viestinnän asiantuntija Suomen Lähetysseurasta.

Mikä tässä ajassa on tuonut toivoa sinulle, Kaisa?

Minulle on tuonut toivoa se, että asioita on ollut pakko kokeilla ja tehdä uusilla tavoilla - ja siinä on onnistuttu! Töissä olen saanut oppia tosi paljon ja monet asiat ovat muuttuneet mahdottomista toimiviksi ihan vain kun on uskallettu kehittää yhdessä ja tehdä virheitäkin. Tärkeimmät toivon tuojat minulle ovat kuitenkin luonto ja lapset, omat ja muiden, ja se syvä viisaus, joka heissä on.

Entä mitä haluaisit kysyä työstä Boliviassa?

1) Katja Tynkkynen, mikä tilanne Boliviassa on perheväkivallan suhteen? Mitkä asiat vaikuttavat perheväkivallan taustalla?

Latinalainen Amerikka on jo entuudestaan ollut maailman väkivaltatilastojen kärjessä, etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Kuten muuallakin maailmassa, koronapandemian aiheuttamat ulkonaliikkumisrajoitukset ovat lisänneet perheväkivaltaa entisestään, myös Boliviassa. Perheväkivallan taustalla voidaan nähdä vaikuttavan Latinalaisessa Amerikassa edelleen vahvoilla oleva patriarkaatti ja machokulttuuri. Heikoimmassa asemassa ovat alkuperäiskansoihin kuuluvat naiset, ja työtämme Boliviassa toteutetaan pitkälti juuri alkuperäiskansojen parissa. Väkivallan ehkäiseminen on ollut yksi niistä haasteista, johon kumppanimme ovat muun ohella pyrkineet viime aikoina puuttumaan.

2) Miten ilmastonmuutos näkyy ja tuntuu bolivialaisten elämässä?

Ilmastonmuutoksella on yhä enemmän vaikutuksia ihmisten elämään myös Latinalaisessa Amerikassa. Boliviassa ilmastonmuutos on saanut aikaan valtavia tulvia, mutta myös erilaisia sään ääri-ilmiöitä, kuten muun muassa äärimmäistä kuivuutta, maatalouden tuhoja, jokien saastumista sekä suuria metsäpaloja. Hankkeemme toimivat pitkälti fyysisesti haastavassa ympäristössä Andien karuilla ylänköalueilla, jossa ympäristö ja ilmasto asettavat koko ajan reunaehtoja toiminnalle. Myös hankkeissamme ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymykset ovat olennaisia, ja tietoisuuden lisääminen ja koulutus ympäristö- ja ilmastoasioista ja niihin sopeutumisesta on olennainen osa Lähetysseuran ja kumppanikirkkomme toimintaa Boliviassa. Kehitysyhteistyöhankkeemme puitteissa pyritään muun muassa vahvistamaan ruokaturvaa kuiviin ja karuihin oloihin soveltuvien keittiöpuutarhojen avulla sekä parantamaan puhtaan veden saantia rakentamalla vesijärjestelmiä.

3) Millaiset asiat heikentävät naisten ja alkuperäiskansojen elinoloja Boliviassa? Millaiseen muutokseen yhteistyöllä pyritään?

Alkuperäiskansojen naiset ovat monin tavoin heikoimmassa asemassa Boliviassa. Edellä mainitun naisiin kohdistuvan väkivallan lisäksi he kohtaavat syrjintää sekä sukupuolensa että alkuperäiskansa-asemansa vuoksi. Monet alkuperäiskansayhteisöjen naiset eivät osaa lukea ja kirjoittaa, eivätkä he usein tunne omia oikeuksiaan. Monilla naisilla ei ole omia toimeentulonlähteitä, ja he ovat siksi riippuvaisia puolisoistaan. Lähetysseuran ja Bolivian luterilaisen kirkon työssä naisten asemaa ja taloudellista itsemääräämisoikeutta pyritään vahvistamaan järjestämällä käsityökoulutuksia sekä auttamalla naisia parantamaan toimeentuloaan myymällä käsitöitään ja yhdistymällä muiden käsityötuottajien kanssa. Samalla naisten tietoisuus omista oikeuksistaan lisääntyy, kuten myös valmiudet puolustaa niitä. Olennainen osa eri työtämme Boliviassa on naisten aseman, tasa-arvon ja sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden edistäminen, joka on yksi läpileikkaavista tavoitteista kaikissa hankkeissamme. Kumppanikirkkomme, jonka jäsenistä suurin osa kuuluu alkuperäiskansoihin, järjestää koulutuksia aiheesta niin naisille, miehille kuin lapsillekin. Lisäksi viime vuonna aloitimme uuden naistyön hankkeen, jonka kautta naisten asemaa on tarkoitus parantaa entistä vahvemmin sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella.

 

Mikäli haluat lukea enemmän 
seurakuntamme lähetys- ja kansainvälisestä työstä 

ota yhteyttä Johanna Makkoseen: 
**@**
tai p. 040-740 8191. Lähetämme sinulle kirjepostitse tai sähköpostitse uutiskirjeitä.


pdf liite

Uutiskirje Bolivian, Venezuelan ja Kolumbian työalueelta/ helmikuussa 2021 (Suomen Lähetysseura)

pdf liite

Katja Tynkkysen uutiskirje maaliskuussa 2021 (Suomen Lähetysseura)