Verkkopyhäkoulu 3/2021
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Kaksi keltaista kiekkokalaa kirkkaassa vedessä

Verkkopyhäkoulu 3/2021

Heippa kaikki ja tervetuloa Verkkopyhäkouluun.

Meillä on  tänään aiheena Viisi leipää ja kaksi kalaa.

Saamme katsella hartausvideon, jossa kerrotaan, miten Jeesus ruokki 5000 ihmistä viidellä leivällä ja kahdella kalalla.

Hartauden aikana lauletaan Ojennan käteni (LV 139.)

Ojennan käteni

Kenelle, kenelle ojennan käteni? Ketä saan, ketä saa auttaa päivittäin?

Sinulle, sinulle ojennan käteni. Sua saan, sua saan auttaa päivittäin.

Me saamme olla kiitollisia jokapäiväisestä ruoasta! Me voimme luottaa Taivaan Isän suojeluun, mutta voimme myös omalta osaltamme pienin teoin auttaa muita ihmisiä. Jeesus oli kaikille auttavainen ja ystävällinen ja me voimme olla myös ystävällisiä ja auttaa, jos joku tarvitsee apua. Kaikki lähtee pienistä teoista; hymyistä, äidin ja isän auttamisesta, hyvänä kaverina olemisesta ja kohteliaisuudesta muita ihmisiä kohtaan.

Kotona voit yksin tai yhdessä muiden kanssa  miettiä, mistä kaikista asioista olet/olette kiitollisia. Lisäksi voit miettiä, miten voisit osoittaa kiitollisuuttasi. Tästä tuli mieleen leikki, jonka tähän liitän:

Kiitollisten tuolileikki

  • Ennen kun leikki alkaa, valitaan yksi leikkijä vapaaehtoiseksi.
  • Jokainen leikkijä ottaa oman tuolin lukuun ottamatta vapaaehtoista leikkijää.
  • Tuoleista muodostetaan rinki, jonka sisälle vapaaehtoinen leikkijä menee. Hän sanoo ringin keskellä esim.: ”Kaikki ne, jotka haluavat kiittää kodista, vaihtavat keskenään paikkaa!”
  • Tämän jälkeen kaikki ne leikkijät, joihin kuvaus sopii, nousevat ylös ja vaihtavat keskenään paikkoja.
  • Viereiselle tuolille ei saa mennä, eikä kukaan saa myöskään palata sille tuolille, jolla on viimeksi istunut.
  • Keskellä seisonut leikkijä yrittää myös päästä istumaan jollekin vapautuneelle tuolille.
  • Ilman paikkaa jäänyt leikkijä joutuu keskelle ja hänen on vuoro sanoa jokin asia, mistä voi olla kiitollinen, esim. perhe, koulu, ystävät, ruoka, kesä, harrastukset jne.
  • Leikin voi lopettaa kun tuntuu, etteivät keskellä olijat enää keksi aiheita, joista kiittää.

Mukavia hetkiä pyhiksen parissa ja mukavaa kesää kaikille!

T Maarit ja Sari

 

 

Verkkopyhäkoulun raamatunteksti

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä (Joh. 6:1-15)

Tämän jälkeen Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.

Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: »Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?» Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: »Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin.» Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: »Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?»

Jeesus sanoi: »Käskekää kaikkien asettua istumaan.» Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan.» He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä.


pdf liite

Verkkopyhäkoulun tehtävä

pdf liite

Verkkopyhäkoulun värityskuva

pdf liite

Verkkopyhäkoulun askartelu