Toimintakertomus 2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Toimintakertomus 2020

Yleiskatsaus toimintaan

Jäsenmäärä

Tuusulan seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2020 yhteensä 25 996 jäsentä (ed. vuonna 26 424). Vähennys oli 428 jäsentä, eli 1,62% vuodesta 2019.

Seurakunnan väkilukua kasvattivat

  • kastettujen (+138)
  • kirkkoon liittyneiden (+136)
  • seurakunnan alueelle muuttaneiden ev.lut kirkon jäsenten määrä (1 651).

Sitä pienentävät

  • kuolleiden (-191)
  • kirkosta eronneiden (-412)
  • seurakunnan alueelta pois muuttaneiden ev.lut kirkon jäsenten määrä (1750). Poismuuttaneiden nettovaikutus oli -99 jäsentä.

Talous

Toimintavuotta 2020 sävytti myös talouden osalta korona-pandemia. Kevään synkimmät
talousennusteet eivät kuitenkaan toteutuneet. Seurakunnan tilikauden 2020 tulos oli n. 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talouden osalta voi kiteyttää vuoden 2020 seuraavasti:

  • Verotulot ylittivät budjetoidun noin 300 000 €:lla.
  • Asunto-osakkeen ja kiinteistöjen myyntivoitot olivat n 493.000 €.
  • Henkilöstökulut jäivät noin 200.000 € alle budjetoidun. Tämä johtui lomautuksista, lomarahavapaista ja siitä, että kaikkia budjetoituja ja vapautuneita virkoja ei täytetty.
  • Koska pandemian vuoksi ei voitu toteuttaa kaikkia suunniteltuja toimintoja, jäi näihin toimintoihin budjetoidut varat käyttämättä n. 270.000 €.

Kassatilanne säilyi koko vuoden hyvänä, ja kaikista vastuista selvittiin suunnitellusti.

Tarkemmat talouden tunnusluvut löydät Toimintakertomus -pdf:stä.