Jokelan kirkon ja Kotikirkon tilanne
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Jokelan kirkko

Jokelan kirkon ja Kotikirkon tilanne

Keskustelutilaisuus Jokelan kirkosta ja Kotikirkosta pidettiin su 21.11.2021 Kotikirkossa. Seurakunnan edustajina paikalla olivat kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Ertimo, talousjohtaja Päivi Flinkman ja kiinteistösihteeri Anu Kangas.

Paikalla Kotikirkossa oli aktiivisia seurakuntalaisia, puheenvuoroja käytettiin useita. Osalle läsnäolijoista erityisesti Jokelan kirkon purkuun liittyvät asiat tuntuivat olevan hyvin tunteikkaita sekä henkilökohtaisia.

Jokelan kirkon purku

Lopullinen purkulupa kirkolle saatiin 14.10.2021. Valitusaika päättyi 29.10.2021. Sisäpurkutyöt jatkuivat 8.11.2021 ja urakkasopimuksen mukaan valmista tulee tammikuun 2022 loppuun mennessä. Asbestipurkua rakennuksessa jouduttiin tekemään hieman ennakkotietoja enemmän. Koneellinen raskaspurku aloitetaan todennäköisesti tammikuussa.

Purkutaukoja pidetään pyhäinpäivän, itsenäisyyspäivän, joulun ja uudenvuoden aikaan. Näin varmistetaan vierailurauha Uurnalehdossa.
Kulku Uurnalehtoon on muutettu takaisin alkuperäiseksi jo lokakuun lopulla. Kulku pyritään pitämään nykyisellään koko purkutyön ajan.

Seurakunta varaa noin 500 tiiltä seurakuntalaisille luovutettavaksi, käytettäväksi muistona Jokelan kirkosta.

Urakoitsijan kanssa selvitetään myös mahdollisuutta säilyttää pala uurnalehdon puoleisesta päätyseinästä muistona vanhasta kirkosta.

Mitä kirkon tilalle

Vaihtoehtoina voisi olla

  • uuden kirkon, kappelin ja/tai huoltorakennuksen rakentaminen vanhan paikalle.
  • uuden kirkon/monitoimitilan rakentaminen esim. Jokelan keskustan alueelle.

Suunnitelmiin vaikuttaa myös Kotikirkon tilojen käytön jatkaminen, onko se mahdollista. Toimintaa varten tarvitaan mm. kiinteistön pysyvä käyttötarkoituksen muutos Tuusulan kunnalta.

Keskustelu

Monella keskustelijalla oli toiveena kappeli- sekä monitoimitilan rakentaminen, jos uutta kirkkoa ei rakenneta. Ehdotettiin myös hirsirakennuksen hankkimista.

Jokelan terveyskeskuksen luona on iso tontti, jota ehdotettiin uuden kirkon rakennuspaikaksi.

Uurnalehdon taannoisesta kulkureitistä tuli paljon harmistunutta palautetta, syystäkin. Lisäksi toivottiin mm. jäteastioiden uusimista ja uurnalehdon kunnioittamista esimerkiksi uusimalla nykyiset pensaat.

Keskustelussa nousi esiin toive, että kirkon raskaspurku aloitettaisiin vasta loppiaisen jälkeen.

Palaute Jokelan Kotikirkosta

Kotikirkon tiloihin keskellä kylää oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Tällä hetkellä Kotikirkossa ei kuitenkaan ole kuumennuskeittiötä, jota ilman mm. pitopalveluiden toiminta on vaikeaa.

Useampi osallistuja mainitsi, että diakoniaruokailulle sekä joulupuurotilaisuuksille on paljon kysyntää. Kellokosken seurakuntatalon keittiö palvelee myös Jokelaa, mutta ruoka jäähtyy matkan aikana. Myöskään perhejuhlia ei kuumennuskeittiön puutteen vuoksi voi Kotikirkossa järjestää. Astianpesu pienellä koneella ei palvele isoja tilaisuuksia. Erilaiset vaihtoehdot keittiöratkaisulle ovatkin edelleen seurakunnan toimesta pohdinnassa.

Keskustelu

Keskustelussa moitittiin kirkkosalin ilmanvaihtoa. Useammalla osallistujalla oli kokemus, että ilmastointi ei ole riittävää, jos salissa on paljon ihmisiä. Ilmanvaihdon säätämistä tuleekin selvittää. Sovittiin, että jatkossa ovia pidetään tarvittaessa auki.

Osallistujat toivoivat, että kirkkosalin ja monitoimitilan välinen seinä voitaisiin korvata liukuovella.

Viereiseltä kuntosalilta kuuluu ajoittain ääniä Kotikirkkoon. Keskusteltiin mahdollisesta äänieristyksestä. Asia saatetaan myös kiinteistön omistajan tietoon tarvittavia toimenpiteitä varten.

Monitoimitilaa on vaikea jakaa pienemmiksi ryhmätiloiksi. Siksi esitettiin toive, että Jokelasta löytyisi joku muukin tila toiminnalle, jolloin erilaiset vakituiset tapaamiset eivät sulkisi pois mahdollisuutta ”piipahtaa” Kotikirkossa.

Pohdittiin vielä, kannattaako tiloissa tehdä isompia remontteja, jos Kotikirkon käyttö on mahdollista vain nykyisen luvan sallimat viisi vuotta. Voisiko mieluummin hyödyntää mahdollista muiden tilojen vapautumista?

Jokelan kirkon kellot

Jokelan kirkon varastetuista kelloista pienempi on palautettu takaisin seurakunnalle. Kello on tarkoitus asentaa takaisin kellotapuliin.

Keskustelu

Puheenvuoroissa sai kannatusta vaihtoehto, että varastettujen kellojen tilalle asennetaan takaisin saatu kello niin sanotuksi ”näköiskelloksi”. Kellon ääni tuotettaisiin digitaalisena ja aiempaa hiljaisempana.

Mahdollisen uuden kappelin valmistuessa kellotapuliin toivottiin oikeita kelloja. Esitettiin myös toive ehtookellojen soitosta lauantaisin klo 18.

Moni suhtautui positiivisesti siihen, että Kotikirkollakin olisi ”näköiskello”, jonka ääni olisi digitaalinen.

Heräsi myös kysymys, onko Jokelan kirkonkelloista ääninauhoitetta. Sellainen löytyy kanttori Erja Hartalalta, joka on nauhoittanut kellojen soittoa.

Kiitämme kaikkia Jokelan infotilaisuuteen osallistuneita!

25.11.2021

Kirjoita viestisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät ovat pakollisia
Viestin otsikko:
Nimi tai nimimerkki:
Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Viestisi: