Seurakunnan ympäristöohjelma
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunnan ympäristöohjelma

Kirkkoneuvosto päätti 11.6.2019 perustaa ympäristöohjelman. Ympäristöohjelmaa valmistelemaan valittiin ympäristötyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Jukka Kaikkonen, sihteerinä Kalervo Pöykkö/ Niklas Turku/Martti Napola ja varapuheenjohtajana Ilkka Ertimo. Jäseniksi ympäristötyöryhmään valittiin Ulla Rosenqvist, Sanna Tuhkunen ja Martti Väyrynen.

Työryhmän toimintaan on osallistunut useita henkilöitä seurakunnan eri työaloilta.

Työskentelyn pohjaksi otettiin Kirkon ympäristödiplomi 2012. Työryhmä päätti sitoutua Kirkon ympäristödiplomin tavoitteisiin, niiltä osin kuin se seurakunnassa on mahdollista, mutta ei lähtenyt hakemaan ympäristödiplomia.

Ympäristöohjelma myötäilee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ”hiilineutraali kirkko” ohjelmaa. Kaikkia kirkon asettamia tavoitteita ei vielä pystytä Tuusulassa toteuttamaan. Monessa asiassa ollaan kuitenkin linjassa kirkon oman ohjelman kanssa.

Ympäristöohjelma tarkoituksena on vähentää erityisesti seurakunnan hiilidioksidipäästöjä.  Osa

hiilidioksidin hävittämisestä kompensoidaan sillä, että Tuusulan seurakunnan metsät kuluttavat vuosittain noin 200 000 kg hiilidioksidia. Toisaalta osa metsän määrästä vähenee, sillä osa myydään tonteiksi.

 

SEURAKUNNAN TILAT

Tuusulan seurakunta omistaa seuraavat tilat, jotka kuluttavat energiaa:

Tuusulan kirkko, Kirkkotupa, Kellokosken kirkko, Tuusulan srk-keskus, Kellokosken srk-talo, Jokelan kirkko, Lahelan terttu, Rusutjärven leirikoti, Paijalan kappeli, Paijalan vanha kappeli, Paijalan hautausmaan huoltorakennus ja Kellokosken hautausmaan kappeli.

Lisäksi seurakunnanalla on vuokrattuna seuraavat tilat:

Jokelan Kotikirkko ja Riihikallion Rihasali.

 

TOIMENPITEET YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI

KIINTEISTÖTOIMI

Suurimmat säästöt saadaan vähentämällä energiankulutusta. Tähän liittyen kiinteistöissä on jo tehty muutoksia:

 • Tuusulan kirkkoon ja osaksi kirkkotupaan on vaihdettu sähkölämmitys maalämpöön vuonna 2017.
 • Rusutjärven leirikeskukseen on hankittu ilmavesipumppu vuonna 2019.
 • Kellokosken srk-talolla on suunnitteilla luopua polttoöljystä ja siirtyä ilmavesilämpöpumpun käyttöön mahdollisimman pian.
 • Paijalan vanha huoltorakennus purettiin ja tilalle rakennettiin kaukolämmössä oleva moderni huolto- ja toimistorakennus.
 • Paijalan hautausmaan arkkujen jäähdytysjärjestelmä on uusittu vuonna 2019.
 • Jokelan kirkon lämmitys katkaistaan.
 • Kiinteistötoimi valvoo seurakunnan tilojen ilmastointia ja lämmönsäätöä sekä rakennusten kuntoa, jotta ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Tulevissa rakennushankkeissa huomioidaan energiankulutus ja pyritään tekemään tiloista energiakustannukseltaan tehokkaita. Rusutjärven leirikodille vuonna 2021 rakennettavaan saunarakennukseen on suunnitteilla aurinkopaneelit, joilla lämmitetään suihkuvesi.

Lisäksi energiaa säästetään tilojen käytön osittaisella vähentämisellä, (esimerkiksi Rusutjärven leirikodin käyttö talviaikana) ja lamppujen muuntamisella led-lampuiksi. Rusutjärven leirikodin ja hautausmaiden valaistusta on vähennetty öisin ja Paijalan kappeli lämpötilaa lasketaan talvitaikoina.

Tähän mennessä energiankulutusta on vähennetty Tuusulan kirkon, kirkkotuvan, Paijalan kappelin sekä Rusutjärven leirikodin osalta yhteensä vuositasolla lähes 200 000 kWh. Muissa työpisteissä on myös pientä laskua.

Tarkoitus on vaihtaa lähes kaikki lamput led-lampuiksi vuoden 2021 aikana.

Seurakunnan kylmäkalusteet ja mikroaaltouunit ovat suhteellisen uusia.

 

TYÖNTEKIJÄT

Työntekijät haastetaan mukaan toimimaan ympäristöystävällisesti

 • Vähentämällä paperin käyttöä (esim. tulostus, kaksipuoleiset paperit).
 • Sulkemalla tietokoneet yöksi.
 • Sulkemalla valot huoneesta pois lähtiessä ja yleisistä tiloista.
 • Lajittelemalla pahvi, paperi, muovi ja biojäte omiin astioihinsa.

 

TOIMINTA

 • Rippikoulussa käsitellään ihmisen vastuuta luomakunnasta.
 • Vaellusrippikoulun ja nuorten Nuuksion metsäretken erityisenä teemana on luomakunta ja ihmisen vastuu ympäristöstä sekä tutustuminen luontoon.
 • Leirien ja retkien ruokailuissa pyritään lisäämään kasviksia ja vähentämään lihaa.
 • Isoskoulutuksessa karsitaan pois leikit ja sketsit, joissa leikitään ruualla tai syntyy turhaa jätettä.
 • Askarteluissa käytetään luonnonmateriaaleja ja kierrätysmateriaalia.
 • Hyvän Tuulen Tuvilla opetetaan kierrätystä ja jätteiden lajittelua.
 • Seurakunta välittää lahjoitusvaatteita ja -tavaroita.
 • Aamunavauksissa on mukana ympäristönäkökulma.
 • Seurakunnan keittiössä ja kahvitilassa käytetään posliiniastioita.
 • Pienissä tilaisuuksissa ja leireillä käytetään pahvisia mukeja ja puisia sekoitustikkuja, ei muovisia.
 • Ruokalassa tarjotaan päivittäin myös kasvisateria ja ruokahävikkiä pyritään vähentämään
 • Käytetään reilun kaupan kahvia, teetä, kaakaota ja sokeria. Myös kukat ovat reilun kaupan kukkia.
 • Luomutuotteiden osuus ruokalassa on pienehkö, vuonna 2020 otettiin luomujauhot käyttöön.
 • Hautausmailla ei käytetä rikkakasvien torjunta-aineita.
 • Suurin osa hautausmaiden rikkakasveista viedään pellolle kompostoitumaan.
 • Osa hautausmaiden laitteista on muutettu bensiinikäyttöisistä akkukäyttöisiksi.
 • Hautausmaiden kasteluvesi otetaan vesijohdosta, paitsi Kellokoskella Keravanjoesta.
 • Seurakunta on mukana vähentämässä ruokahävikin päätymistä biojätteeseen/kaatopaikalle. Hävikkiruoan jakelussa on otettu huomioon ympäristönäkökulma keskitetyssä logistiikassa.
 • Monella työalalla edistetään kiertotalouden toteutumista esim. ottamalla vastaan hyväkuntoista tavaraa ja toimittamalla sitä eteenpäin tarvitseville.

 

JÄTEHUOLTO, SIIVOUS

 • Jätteiden määrää ja ulkopuolisten hakijoiden määrää vähennetään.
 • Lasit, metallit ja ongelmajätteet kerätään Paijalan huoltorakennukselle, josta ne käydään tyhjentämässä.
 • Kynttilöiden, kukkaruukkujen ja kuihtuneiden kasvien laatikoihin tehdään selkeät kyltit hautausmaalla.
 • Siivouksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan pesuaineita, joissa on Joutsenmerkki.

 

MUUTA

 • Samantasoisissa tarjouksissa valitaan ympäristöystävällisempi vaihtoehto.
 • Ympäristömerkittyjä tuotteita hankitaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Toimistokalusteet hankitaan mahdollisuuksien mukaan kierrätettyinä ja käytetyt huonekalut kierrätetään.
 • Tietokoneet ovat led-pohjaisia. 
 • Palvelimia ollaan siirtämässä Lahteen.
 • Työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kannustetaan kimppakyyteihin.
 • Leirikeskusten valinnassa huomioidaan etäisyys ja hiilijalanjälki. Kuljetukset hoidetaan taloudellisesti.
 • Seurakuntakeskuksella ja Paijalan huoltorakennuksella on sähköauton latauspisteitä.
 • Etätyön suosiminen vähentäisi jopa kymmeniä tuhansia ajokilometrejä vuosittain.
 • Seurakunnan autojen liisaamisessa huomioidaan ympäristönäkökohdat.
 • Kiinteistötoimi seuraa määräajoin kameravalvontaa, murtosuojausta, ovien lukituksia, vesikalusteiden kuntoa (pesukoneet, jääkaapit) ja ongelmajätteiden altaita.

 

SEURAKUNNAN METSÄT

Seurakunnalla on noin 70 hehtaaria metsää. Tästä osa on suota, hiekkarantoja ja hautausmaata. Todellista perinteistä metsää on n. 47 hehtaaria. Suuntaa-antavana tietona kasvussa käytetään vuosittain n. 4,6 kiintokuutiota hehtaarilla. Tuusulan seurakunnan määrä on n. 200 kiintokuutiota/v.  Tämä vastaa n. 200 000 sitoutuvaa hiilidioksidikiloa.

Seurakunta hoitaa metsiä metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Avoimiin paikkoihin istutetaan puita.