Vuosi 2021
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteisvastuumainos eniten vanhuudessa yllätti köyhyys

Vuosi 2021

Tuusulan seurakunnan tulos

Tuusulan seurakunnan Yhteisvastuukeräys vuonna 2021 tuotti 6 953,58€

Keräyspäällikkö pappi Tiina Eriksson kiittää keräykseen osallistujia.

- Iso kiitos kaikille, jotka olitte vuoden 2021 Yhteisvastuukeräystä toteuttamassa, ideoimassa, lipaskeräämässä, tapahtumissa tai vaikka vain sen puolesta rukoilleet!

Eriksson pitää seurakunnan lopullista keräystulosta hyvänä.

- Todella hieno summa koronasta huolimatta.

Vuoden 2021 teemana ikäihmiset

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutui ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä. Apua saavat niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla elävät ikäihmiset.

 

Yllättävät elämäntilanteet suistavat köyhyyteen

”Elämässä tulee eteen sairauksia, työttömyyttä ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen saattaa suistaa velkakierteeseen. Työelämäaikaan otettuja lainoja onkin vaikea hoitaa, jos työura katkeaa ennenaikaisesti”, toteaa Yhteisvastuukeräyksen esimiespiispa Matti Repo.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua Suomeen ja kehittyviin maihin

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Apua annetaan Suomessa ja kehittyvissä maissa.

Keräyslupa

Keräyslupa RA/2020/639, voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.