Avustukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Avustukset

JÄRJESTÖAVUSTUKSET

Hakuaika

Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä 31.3.2022.

Avustushakemukset toimitetaan Tuusulan seurakuntaan hallintosihteeri Martti Napolalle.

**@**

tai

Tuusulan seurakunta
Martti Napola
Rykmentintie 34
04300 Tuusula

Hakuohjeet

Kirkkoneuvosto laittaa avustukset haettavaksi ilmoittamalla niistä seurakunnan verkkosivuilla, ilmoitustaululla, lehtien viikkoilmoituksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Hakea voi vain joko kohdeavustusta tai yleisavustusta.

Avustusta ei voi myöntää ilman kirjallista, ja täydellisine liitteineen olevaa hakemusta, jossa on ilmoitettu haettava summa.

Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta viranhaltijan esityksestä kokoukseen toimitetun hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti.

Avustushakemus

 1. Hakukelpoisia ovat tuusulalaiset sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.

 2. Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty.

 3. Hakemuksessa on kerrottava mihin avustusta haetaan ja miten se tukee Tuusulan seurakunnan toimintaa.


NÄKÖVAMMAISTEN AVUSTUKSET

Anja Mattilan testamenttilahjoituksesta avustetaan vuosittan Tuusulan seurakuntaan kuuluvia näkövammaisia. Avustuksen hakuaika on 1.-30.9.2022.

Hakukelpoisuus

 • Hakija on todistettavasti näkövammainen
 • Hakija on kuulunut Tuusulan seurakuntaan yhtäjaksoisesti ainakin kaksi vuotta ja kuuluu edelleen.

Avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta voi hakea näkövammaisen arjen toimintojen helpottamiseksi, näitä ovat mm.

 • apulaitteet
 • avustajat
 • opaskoirat
 • kodin muutostyöt
 • erikoishoidot ja operaatiot, joita muu taho ei korvaa
 • silmälasien hankinta ei kuulu avustusten käyttötarkoitukseksi.

Avustuksen määrä

Myönnettävä avustus on vuosittain maksimissaan 30.000€, josta myönnetään enimmillään 10.000€/henkilö.

Avustuksen hakeminen

Avustus on haettava kirjallisesti perusteluineen ja kustannusarvioineen Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvostolta sähköpostilla

**@**

tai kirjallisesti

Tuusulan seurakunta
Kirkkoneuvosto
Rykmentintie 34
04300 Tuusula

Sama henkilö voi saada avustusta korkeintaan joka toinen vuosi.


Kohdeavustus

 1. Hakukelpoisia ovat tuusulalaiset sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.

 2. Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty.

 3. Hakemuksessa on kerrottava mihin avustusta haetaan ja miten se tukee Tuusulan seurakunnan toimintaa.

Yleisavustus

 1. Hakukelpoisia ovat tuusulalaiset sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.

 2. Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

 3. Hakemuksessa on kerrottava miten hakijan toiminta tukee Tuusulan seurakunnan toimintaa.

Päätöksenteko

Kirkkoneuvosto päättää myönnettävistä kohde- ja yleisavustuksista toukokuun kokouksessaan. Ennen päätöstä neuvosto kuulee järjestön parhaiten tuntevaa seurakunnan työalaa.


KANNATUSILMOITUKSET

Kannatusilmoituksina seurakunta laittaa vain veteraanilehtien ilmoitukset.