Tuusulan seurakunnan strategia 2016-2021
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuusulan seurakunnan strategia 2016-2021

Tuusulan seurakunnan tehtävänä on

 • kertoa Jeesuksesta ja Jumalasta, lähellä ja kaukana
 • kutsua ihmisiä rakastavan ja armahtavan Jumalan yhteyteen
 • rohkaista ihmisiä välittämään lähimmäisistään ja ympäristöstään
 • olla yhteisö, jota erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset yhdessä rakentavat
 • antaa toivoa, iloa ja rakkautta
 • olla yhteisö, joka tukee jäseniään läpi koko elämän
 • huolehtia kulttuuriarvoista    

Seurakunnan tehtävän toteuttamisessa jokaisen seurakuntalaisen osallistuminen on tärkeää.

Tuusulan seurakunnan arvot ovat

Usko

- Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta.

Toivo

- Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus

- Pyhä Henki rohkaisee kristittyjä rakastamaan toisiaan.

Arvokeskustelun tulee olla jatkuvaa sekä seurakunnan sisällä että sen ulkopuolella yhteiskunnan eri kanavilla.

Tuusulan seurakunnan painopisteet

Seurakunnan vapaaehtoistyön organisointi ja monipuolistaminen

Haasteet:

 • Jokainen seurakuntalainen löytää paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa.
 • Seurakuntalaiset ja työntekijät tekevät yhdessä työtä.
 • Vapaaehtoistoimintaa kehitetään niin, että vapaaehtoisten määrä kasvaa huomattavasti.

Miten haasteisiin vastataan:

 • Kehitetään Arjen ihmeitä -vapaaehtoistyön verkkopankkia niin, että sen avulla löydetään kaikki halukkaat vapaaehtoiset ja he taas löytävät tehtävät, joissa he haluavat toimia.
 • Käytetään hyödyksi kaikkia viestinnän keinoja tavoittamaan vapaaehtoisia.
 • Kehitetään vapaaehtoistoiminnan koulutusta.
 • Panostetaan vapaaehtoistyön markkinointiin.
 • Vapaaehtoisille kehitetään seurakunnan tunnusmerkki.

Seurakunnasta vieraantuneiden tuusulalaisten tavoittaminen

Haasteet:

 • Vaihtoehtoinen hengellisyys kasvaa.
 • Uskonnottomuus lisääntyy.
 • Yhä useammalla on löyhä suhde uskoon, kirkkoon ja sen toimintaan.
 • Kirkon jäsenyys ei ole ihmisille itsestään selvää.
 • Henkilökohtaiset kokemukset ja vertaisarviot vaikuttavat katsomuksellisiin valintoihin, ei tapa tai perinne.
 • Kristillisen kasvatuksen puuttuminen lisääntyy, ja se johtaa todennäköisesti aikuisuudessa irrallisuuteen suhteessa kristinuskoon.
 • Kirkosta eroaminen on selvästi voimakkainta ikäryhmissä 15-54 vuotta ja kaikkein korkeimmillaan 15-29 -vuotiaiden parissa.

Miten haasteisiin vastataan:

 • Ollaan mukana sosiaalisessa mediassa.
 • Tehdään jumalanpalveluksista yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa oman seurakunnan näköinen, nykyihmistä puhutteleva kokemus.
 • Lisätään kokemuksellisuutta kaikkeen toimintaan.
 • Tuodaan hengelliset asiat esille tämän päivän kielellä.
 • Mennään sinne, missä ihmiset liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa.
 • Panostetaan siihen, että seurakunnan toimipisteitä on siellä, missä ihmiset elävät ja toimivat.
 • Tarjotaan seurakuntaisille mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toimintaan.
 • Etsitään keinoja helpottaa kirkkoon kuulumattomien liittymistä seurakuntaan.
 • Kehitetään tapoja kohdata seurakuntalainen henkilökohtaisesti.
 • Tuodaan selvästi esille seurakunnan oma sanoma.

Talouden saaminen kestävälle pohjalle

Haasteet:    

 • Verotulot pienenevät.
 • Kiinteistökanta vanhenee.
 • Uuden seurakuntakeskuksen hankinta.

Miten haasteisiin vastataan:

 • Myymällä kiinteää omaisuutta.
 • Sopeuttamalla toiminta väheneviin tuloihin.
 • Lisäämällä maksutuottoja.
 • Korottamalla seurakunnan veroprosenttia.