Vertaistuesta apua päihdeongelmaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kokemusasiantuntijat Jorma Väistö (vas.) ja Jokke Raunimaa Hyrylän srk-keskuksen kokoushuone Helmessä, missä ryhmä yleensä kokoontuu.

Vertaistuesta apua päihdeongelmaan

Hyrylän seurakuntakeskuksella, tuttavallisemmin ”seukkarilla”, kokoontuu torstaisin yhdeksältä päihdetyön aamuryhmä juomisestaan huolestuneille. Nimestä huolimatta ryhmää ei kuitenkaan ole rajattu pelkästään heille, jotka kokevat alkoholin ongelmakseen. Mukaan vertaistukea saamaan ovat tervetulleita kaikki erilaisten päihderiippuvaisuuksien kanssa kamppailevat.

Ryhmää vetää diakoni Kari Pätsi apunaan kokemusasiantuntijat Jokke Raunimaa ja Jorma Väistö, jotka vuorottelevat ryhmässä vuoroviikoin. Palkan heille maksaa Keusote ja sopimus on voimassa tämän vuoden loppuun. Tilat tarjoaa seurakunta, samoin yhden työntekijän panoksen.

Kari Pätsillä on päihdetyöstä useamman vuoden kokemus. Aiemmin vastaava ryhmä toimi kunnan sosiaalitoimen tiloissa Hyrylän keskustassa, missä Kari työskenteli yhdessä kunnan päihdesairaanhoitajan kanssa. Ryhmä siirtyi seurakunnan tiloihin vuoden 2021 alusta kun Keski-Uudenmaan sote eli Keusote aloitti oman ryhmänsä, mikä karsi hieman osallistujia. Mahdollisesti hieman syrjäisempi paikka ja ajatus seurakunnan tiloissa kokoontuvasta ryhmästä mietityttivät joitakin.

- Keneltäkään ei kysytä kirkon jäsenyyttä eikä ryhmässä puhuta uskonnosta, ellei joku kävijöistä itse nosta aihetta esille, Kari Pätsi vakuuttaa.

Korona-aikaan toiminta oli pakko pitää tauolla karanteenimääräysten vuoksi, ja sen jälkeen kävijät eivät ole enää löytäneet samassa määrin paikalle. Ennen koronaa kävijöitä oli noin 10 henkeä, ja mukana oli niin naisia kuin miehiä. Nyt ryhmän koko on puolet aiemmasta ja naisnäkökulmaa kaivattaisiin.

- Tarve ei ole kadonnut mihinkään, Jokke ja Jorma tietävät.

Kokoontumisen kulku menee niin, että ryhmäläiset puhuvat vuorollaan. Yleensä esille nousee teema, josta keskustellaan yhdessä. Kari Pätsi huolehtii puheenvuoroista ja siitä, että keskustelu ei pääse liikaa rönsyilemään. Kenenkään ei ole pakko puhua, voi olla ihan hiljaakin ja vain kuunnella. Jokke Raunimaa ja Jorma Väistö tuovat oman kokemuksensa mukaan keskusteluun. Kummallakin on takanaan useita vuosia raittiutta ja aiheeseen liittyviä koulutuksia. Myös Keusote järjestää työnohjausta.

- Kokemusasiantuntijana täytyy olla omaa toipumista takana jo jonkin aikaa ja täytyy olla sinut itsensä kanssa. Ei myöskään saa antaa minkään mennä ihon alle.

Keskusteluun voi nousta esimerkiksi pelko matkalla retkahtamisesta, jolloin voidaan miettiä yhdessä mitä työkaluja muilla on ollut selviytyä vastaavasta tilanteesta ja mitkä seikat ovat onnistuneet ylläpitämään raittiutta.

- Toisaalta toipuminen on jo edennyt hyvälle mallille, kun uskaltaa tunnustaa ongelman ja puhua retkahtamisen pelosta, kokemusasiantuntijat toteavat.

Seurakunnan päihderyhmässä käynti ei luonnollisestikaan sulje pois muita avun muotoja. Voi käydä samanaikaisesti sekä hoitavalla ammattilaisella että AA- tai NA-ryhmissä.

- Vastavuoroisesti voidaan ajatella, että meistä on apua ammattilaisille, koska ryhmässä pääsee heti työstämään päihdeongelmaa ennen kuin aika ammattilaiselle aukeaa, Kari Pätsi pohtii.

- Iloinen tieto oli se, että toimintamme jatkuu samalla mallilla myös vuoden 2023 alusta, kun Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa.


Teksti ja kuva: Tuija Wetterstrand

Juttu on alun perin julkaistu lyhennettynä Keski-Uusimaa Viikon Kirkonmäeltä-palstalla 3.11.2022.