Vuosi 2022
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuosi 2022

Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan koronapandemiasta kärsiviä lapsia ja nuoria

Vuoden 2022 yhteisvastuukeräyksen tuotto oli yhteensä 11 475€, eli tuplasimme viime vuoden tuloksen. Kiitos kaikille osallistujille.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema oli koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Apua viedään eteenpäin niin Suomessa kuin maailmallakin.

Seurakuntaan jäävällä osuudella kustannamme lyhytterapiaa siitä hyötyville nuorille.

Voit lukea lisää keräyksestä Yhteisvastuun sivuilta.

Tarkemmin teemasta

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria.
Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa.