Muistio Jokelan Kotikirkossa pidetystä infotilaisuudesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Jokelan punatiilinen kirkko talvisessa maisemassa

Muistio Jokelan Kotikirkossa pidetystä infotilaisuudesta

Kotikirkossa järjestettiin 11.12.2022 infotilaisuus koskien Jokelan kirkon tulevaisuutta. Paikalla Kotikirkossa olivat Jokelan kirkon tulevaisuustyöryhmän jäsenet:

  • seurakunnan luottamushenkilöt Ilkka Ertimo (puheenjohtaja), Lea Ahonen, Arto Kivistö ja Martti Väyrynen sekä
  • viranhaltijat kirkkoherra Ulla Rosenqvist ja talousjohtaja Päivi Flinkman (sihteeri). Mukana tilaisuudessa oli myös messussa avustanut pastori Anna Markkanen.
  • Paikalla Kotikirkossa oli runsaslukuinen seurakunta.

Jokelan kirkon tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Ertimo toivotti osallistujat lämpimästi tervetulleiksi ja kertoi Kotikirkon pysyvän käyttötarkoituksen muutoshakemuksen tilanteesta. Nykyisellään kirkollista toimintaa on lupa järjestää Kotikirkossa vain kesään 2026 saakka. Tästä syystä Tuusulan seurakunta on, yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa, jättänyt pysyvän käyttötarkoituksen muutoslupahakemuksen Tuusulan kunnan asemakaavoituksen käsiteltäväksi. Tämän tukemiseksi seurakunta sitoutuu käyttämään Kotikirkko-kiinteistön tiloja toistaiseksi. Sitoutumisen uskotaan edistävän ja toivottavasti myös nopeuttavan muutosluvan käsittelyä.

Mahdollisimman nopea muutosluvan käsittely kaavoituksessa on siksi tärkeää, että päätöksiä seurakunnan Jokelaan kohdentuvista investoinneista voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun kunnan käyttötarkoituksen muutosta koskeva päätös on saatu. Valmistelevaa työtä päätöksenteon pohjaksi voi ja tulee tehdä.

Talousjohtaja Päivi Flinkman kertoi mahdollisen Jokelan kirkon uudisrakennuksen suunnittelun tilanteesta. Kirkkovaltuusto on myöntänyt vuoden 2023 talousarviossa tätä käyttötarkoitusta varten 20 000€ määrärahan. Suunnittelussa on mahdollista käyttää apuna mm. simulaatiomallia, jossa käyttäjien tarpeiden perusteella luodaan uudisrakennuksen toimitiloja koskeva suunnitelma, rakentamisen ja ylläpitämisen kustannusarviot sekä lasketaan rakennuksen hiilijalanjälki.

Jokelan kirkon tulevaisuustyöryhmän työ päättyy valtuustokauden päättymisen myötä vuoden 2022 lopussa, mutta työ jatkuu myös alkavalla valtuustokaudella. Uudisrakennuksen suunnitteluryhmään tulee edustus Jokelan aluetyöryhmästä ja seurakuntalaisten ääntä tullaan kuulemaan myös suunnitteluprosessin edetessä vuoden 2023 aikana.

Uudisrakennusta koskevassa puheenvuorossaan talousjohtaja korosti kirkon lähipalvelujen luonnetta, mutta kertoi kolikon kääntöpuolelta löytyvän myös uudisrakentamiseen liittyvän kiinteistökulujen pysyvän kasvun.

Yleisön kommenttipuheenvuorossa suositettiin ainakin harkittavaksi, että tulevan ”kappelirakennuksen” runkomateriaali olisi puuta.

Pysyvän käyttötarkoituksen muutosluvan myötä Kotikirkon kiinteistöön olisi mahdollista suunnitella mm. nykyistä toimintaa paremmin palvelevia keittiötiloja. Kuumennuskeittiö on toivottu lisä Kotikirkon tiloihin.

Tilaisuudessa keskusteltiin Kotikirkon tiloista myös nuoriso- ja maahanmuuttajaryhmien toiminnassa. Pastori Anna Markkanen kertoi mm. Vihreät liivit -toiminnasta, jossa nuorisotyö jalkautuu nuorten pariin koulujen välitunneille.

Tilaisuudessa käsiteltyjä muita asioita olivat seurakunnan energiahankkeet. Maalämpöhanketta Kellokosken seurakunta- ja kerhotaloon valmistellaan toteutettavaksi kesällä 2023. Paijalan siunauskappeliin on suunnitteilla ilmalämpöpumppujen asennus. Näiden ja lukuisten muiden kiinteistötöiden johtoon seurakunnan palvelukseen haetaan parhaillaan kiinteistöpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Talousjohtaja pyysikin vinkkejä virkaan sopivista hakijoista.

Tiedotusta seurakuntatyön toiminnasta toivottiin lisää. Kohderyhmittäin tiedotusta onkin julkaistu mm. Instagramissa, mutta juttuja esim. seurakunnan nuorille tarjoamasta ohjelmasta kaivattiin lisää myös paikallis- ja ilmaisjakelulehtien sivuille.

Kolmantena adventtisunnuntaina Kotikirkossa tehtiin myös historiaa. Keskustiellä soivat kirkonkellot herättivät paitsi kirkkokansan myös ohikulkijoiden huomion. Kanttori Erja Hartalan nauhoittama tallenne Jokelan kirkon kellotapulin kirkonkelloista kuultiin Kotikirkon yhteyteen asennetuista kaiuttimista. Kirkonkellot soivat jatkossa Kotikirkossa järjestettävien kirkollisten tilaisuuksien yhteydessä. Arkkitehti Klaus Winqvistin suunnittelema 3D-mallinnettu näköiskirkonkello asennetaan paikoilleen lähiaikana.

Jokelan kirkon tulevaisuustyöryhmä kiittää tilaisuuteen osallistuneita aktiivisuudesta, ja toivottaa kaikille rauhaisaa joulunaikaa!

 

14.12.2022