Rusutjärven pellot vuokrattavissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Rusutjärven vuokrapellot

Vuokrattavat peltolohkot 858-00848-80 ja 858-03616-35

Rusutjärven pellot vuokrattavissa

Tuusulan seurakunnan omistamien Rusutjärven peltojen vuokrasopimus päättyy 30.4.2023. Seurakunta pyytää nyt tarjouksia peltojen vuokrauksesta sopimuskaudelle 1.5.2023-30.4.2028. Vuokrattava alue muodostuu kahdesta peltolohkosta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2,98 hehtaaria.

Vapaamuotoiset kirjalliset tarjoukset vuokrasta (€/hehtaari/vuosi, laskutus vuosittain) lähetetään 31.1.2023 klo 12 mennessä sähköpostiosoitteeseen **@** tai kirjeenä osoitteeseen: Tuusulan seurakunta, Rykmentintie 34, 04300 Tuusula.

Sähköpostiin ja/tai kirjekuoreen pyydämme merkitsemään tunnuksen ”Tarjous vuokrapelloista”.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Päivi Flinkman, puh. 040 822 3338, **@**.