Tietoa keräyksestä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Kännykikä, jossa näkyy avoimena MobilePay ja yhteisvastuun logo

Tietoa keräyksestä

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Apua annetaan Suomessa ja kehittyvissä maissa.

Voit lukea lisää keräyksestä Yhteisvastuun sivuilta.

Keräystuoton jako

Keräyksen tuotto jaetaan useaan kohteeseen.

  • 60% keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kansainväliseen apuun.
  • 20% tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa.
  • 20% tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta.

Historia

Yhteisvastuun juuret juontavat sotavuosien päättymiseen. 1945 solmittu rauha merkitsi iloa, mutta myös uusia huolia. Suomi oli köyhä ja sodan runtelema. Kun köyhimpiä avustanut kansanapu lakkautettin, paheni vaikeimmassa asemassa olevien tilanne edelleen.

Piispat päättivät kokouksessaan 1949, että kaikissa Suomen seurakunnissa toimeenpannaan diakonian suurkeräys, jonka nimeksi tulee yhteisvastuukeräys.

Vuosikymmenien aikana Yhteisvastuusta on tullut osa suomalaista perinnettä ja suomalaisuutta. Vastuu lähimmäisistä on yhä voimissaan.

Hyvä niin, sillä avun tarve ei ole vuoikymmenien saatossa kadonnut.

Lue lisää Yhteisvastuukeräyksestä.