Vuoden 2023 keräys
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
kaksi vuohta ja afrikkalainen tyttö istumassa niiden vieressä

Vuoden 2023 keräys

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto

Vuoden 2023 yhteisvastuukeräyksen lopullinen tuotto saadaan tietoon vasta huhtikuussa 2024.

Tämän vuoden loppuun asti keräyksen tuotto lasketaan vuoden 2023 yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Tällä hetkellä keräystuotto on yhteensä 14 763 euroa, mutta summa kasvaa vielä jonkin verran vuoden loppuun mennessä.

Suurin yksittäinen tuloutus on tullut Lottamuseolta, jossa on myyty yhteisvastuupullaa. Yhteisvastuupullan myynnistä tuli keräykseen  5788 euroa, mistä iso kiitos Lottamuseon väelle!

Lopullinen keräystuotto ilmoitetaan huhtikuussa 2024.

 

Vuoden 2023 teema

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Tue

  • Tuusulan seurakunta järjestää lipaskeräyksiä eri puolilla Tuusulaa viikolla 6.
  • Yhteisvastuu-tilaisuuksien tuotto menee Yhteisvastuun hyväksi. 
  • Rippikoululaisten tekemiä vahakynttilöitä voi ostaa 18.3. alkaen Yhteisvastuu-tapahtumissa.
  • Lottamuseon museokanttiinissa on myynnissä yhteisvastuupullia 30.11. saakka. Jokaisesta myydystä pullasta lahjoitetaan 1€ yhteisvastuukeräykseen.

Yvhaaste

Anna 10 senttiä jokaisesta liikutusta kilometristä yhteisvastuukeräykselle. Haaste kestää huhtikuun loppuun asti ja voittaja pääsee kirkkoherran kanssa lounaalle.

Ilmoita hiihtämäsi / juoksemasi / uimasi / kävelemäsi / pyöräilemäsi kilometrit 3.5.2023 mennessä sähköpostilla **@** tai soittamalla p. 040 777 0180. Voit maksaa kilometreistäsi kertyvän summan Yhteisvastuu-sivulla olevien ohjeiden mukaisesti.

Julkaise kuva liikkumisestasi Instagramissa ja/tai Facebookissa #yvhaaste

Keräystuotto

40 prosenttia keräystuotiosta lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Tuusulan seurakuntaan jäävällä osuudella kustannetaan lyhytterapiaa siitä hyötyville nuorille.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan.

Konkreettisesti keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-O-toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Kumpaankin menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen. Toiminta on konkreetista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen välisiä konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä.

Katastrofirahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Keräystuoton jakautuminen

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

  • N. 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan.
  • N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
  • N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Kampanja-aika

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 5.2.2023. Yhteisvastuu-piispana 2023 toimii Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja keräyksen suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

 

Päivitetty 24.10.2023