Hoitamattomana Tuusulan seurakunnalle palautuneet haudat 2022
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hoitamattomana Tuusulan seurakunnalle palautuneet haudat 2022

Tuusulan seurakunnan hautausmailla on seurakunnan suorittamissa katselmuksissa todettu hoitamattomia hautoja, joita kehotuksesta huolimatta ei ole kunnostettu.

Liitteessä mainittujen hautojen osalta Kirkkoneuvosto on päätöksellään KN100/20222 julistanut hautaoikeuden menetetyksi
(kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5§).

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus poistaa haudalta
hautamuistomerkki. Jos sitä ei ole poistettu 31.7.2023 mennessä, siirtyy muistomerkki vastikkeetta hautausmaan ylläpitäjälle (hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom).

 


pdf liite

Hoitamattomana Tuusulan seurakunnalle palautuneet haudat 2022