Hoitamattomana kuulutetut haudat 2023
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
hoitamatonhauta-merkintä

Hoitamattomana kuulutetut haudat 2023

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3.10.2023 päättänyt aloittaa hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn. 

Alla olevat hautapaikat on todettu hoitamattomiksi.

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi, jollei hautaa kunnosteta 3.10.2024 mennessä. Tämän jälkeen hautaoikeuden haltijalla/omaisilla on 6 kuukautta aikaa poistaa haudan kivilaitteet, tai ne siirtyvät vastikkeetta seurakunnan hallintaan.

Lisätietoja

Lisätietoja ja neuvoja saa hautausmaan toimistosta 
p. 040 484 3885 tai **@**

Paijalan hautausmaa

Os.1. 508-509. Os.2. 49. Os.3. 143-144, 315. Os.4. 106-107, 454, 777. Os.5. 599. Os.6. 73, 239, 268, 456, 565, 674, 714, 715, 716, 745, 840-843, 852-853, 987-988, 1036-1038, 1049-1051, 1072. Os.7. 6, 35, 253-257, 273-274, 331, 337, 342, 824, 888, 965. Os.8. 208. Os.9. 93. Os.10. 211. Os.13. 69. Os.16 143, 226. Os.17. 548-549.

Kellokosken hautausmaa

Os.1. 38, 116-117, 151. Os.2. 19-20, 242, 282, 283. Os.3. 83, 226. Os.5. 16-16a, 50, 94-95, 112a. Os 6. 17, 142. Os.7. 111-112, 121-122. Os.9. 73.

K=Vaarallinen kivi   H=Hoitamaton hauta