Kouluyhteistyö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kouluyhteistyöhön kuuluu mm. ryhmäytyspäiviä, joiden tarkoituksena on tarkoitus luoda aloittaville yläkoululuokille sellaista ryhmähenkeä ja ilmapiiriä, että jokaisen oppilaan olisi helppoa ja turvallista aloittaa opiskelu uudessa koulussa ja luokassa.

 

Seurakunnan ja koulun yhteistyö

Tuusulan seurakunta on monella tavalla mukana tuusulalaisten koulujen arjessa. Yhteistyötä ohjaavat Kumppanuuden korit. Alla on esimerkkejä koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Sähköistä materiaalia uskonnonopetuksen tueksi

Alla olevien linkkien kautta pääset hyödyntämään monipuolista materiaalia uskonnonopetuksen tueksi.

www.uskonnonopetus.fi
https://koulujakirkko.evl.fi/
www.evl.fi
Materiaalit - Lasten ja nuorten keskus ry (entinen Nuori kirkko ry)
http://linkkiapaja.edu.fi

Katso lisää hyviä linkkejä.

 

Päivänavaukset (III kori)

Seurakunnan työntekijät pitävät päivänavauksia kouluilla. Päivänavaukset kestävät n. 15 min. ja sisältää yleensä

 • laulun
 • tarinan tai Raamatun kertomuksen
 • rukouksen

Päivänavauksissa pyritään seuraamaan kirkkovuoden kulkua ja ottamaan huomioon koulujen toiveita esim. laulujen, alttarin tms. suhteen. Päivänavaukset ovat uskonnonharjoittamista ja vahvistavat oppilaiden kristillistä kasvua. 

Koulukirkot (III kori)

Järjestämme yhdessä koulujen kanssa koululaisjumalanpalveluksia. Näitä ovat mm.

 • adventtikirkko
 • joulukirkko
 • pääsiäiskirkko
 • kevätkirkko

Jumalanpalvelukset järjestetään pääasiassa kirkoissa tai seurakunnan muissa tiloissa (esim. Paijalan kappelissa ja Rusutjärven leirikodilla), mutta niitä voidaan pitää myös koululla.

Kouluilla on mahdollisuus olla mukana jumalanpalveluksien suunnittelussa ja toteutuksessa esim.

 • musiikissa
 • tekstien lukemisessa
 • saarnan ja esirukouksen tekemisessä

Koululaisjumalanpalvelukset ovat uskonnonharjoittamista. Ne pyrkivät tukemaan oppilaiden kasvua kristittynä.

Kotikirkko tutuksi -tapahtuma kolmosluokkalaisille (I kori)

Kotikirkko tutuksi -tapahtumassa jokainen kolmosluokkalainen tutustuu omaan kotikirkkoonsa kaikkilla aisteilla.

Kirkkoa

 • katsellaan
 • kuunnellaan
 • tunnustellaan
 • haistellaan
 • maistellaan

Tarkoituksena on tarjota oppilaalle monipuolinen ja kokemuksellinen tutustuminen kirkkoon. Samalla tarkoitus on tukea koulun antamaa opetussuunnitelman mukaista oman uskonnon opetusta.

Harrastekerhot kouluilla (IV kori)

Seurakunta järjestää kouluikäisille lapsille monenlaisia kerhoja. Osa kerhoista kokoontuu koulun tiloissa koulupäivän jälkeen. Kerhokerta sisältää hartauden (III kori).

Koulu ja seurakunta tekevät kerhossa yhteistyötä niin, että koulu antaa seurakunnalle tilat käyttöön kerhoa varten. Kyseessä ei ole kuitenkaan koulutilojen iltakäyttö, sillä kerhot loppuvat ennen varsinaisen iltakäytön alkua eli klo 17. 

Tuntivierailut (I kori)

Seurakunnan työntekijät vierailevat kouluilla pitämässä oppitunteja eri aiheista.

Oppitunnin aihe voi olla selkeästi uskonnollinen kuten:

 • Raamattu
 • Jeesuksen opetukset
 • kristillinen elämä
 • kirkolliset toimitukset

Oppitunnin aihe voi olla myös eettinen ja koulun omista tarpeista nouseva kuten:

 • toisten huomioiminen
 • kiusaamisen ehkäisy
 • ryhmäytyminen
 • turvataidot

Aiheita voidaan käsitellä monilla erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä. Kanttorit mm. auttavat kouluja virsiopetuksessa ja kansainvälisentyön sihteeri esittelee kansainvälisiä aiheita. Kaikkien vierailuiden tarkoituksena on tukea opettajan tekemää opetus- ja kasvatustyötä lasten parissa.

Kysy papilta -oppitunnilla papit vastailevat oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Oppituntien pituudet ja aiheet räätälöidään opettajan kanssa tapauskohtaisesti. 

Retket seurakunnan tiloihin (I kori)

Luokat voivat tulla tutustumaan Tuusulan seurakunnan eri toimitiloihin. Vierailut liittyvät yleensä johonkin tapahtumaan toimitiloissa, mutta hautausmaat, kirkot, seurakuntakodit ja Rusutjärven leirikoti ovat itsessään myös tutustumiskohteita. Varsinkin kirkkovierailut tukevat oppilaiden paikallishistoriaa ja kotiseutuidentiteettiä.

Vierailuiden tarkoituksena on tehdä seurakunnan toimitiloista oppilaille tuttuja niin sijaintinsa kuin sisältönsäkin puolesta.

Retriitit (IV kori)

Seurakunta järjestää retriittipäiviä ja viikonloppuretriittejä. Näihin koulujen henkilökunta voi osallistua maksutta mukaan. 

Yhteisvastuukeräys (I kori)

Vuosittain järjestettävä Yhteisvastuukeräys kerää varoja vaihtuvaan kohteeseen niin koti- kuin ulkomaillakin www.yhteisvastuu.fi

Seurakunta haastaa kouluja mukaan keräykseen ja toteuttamaan lähimmäisenrakkautta arjessa. Osallistua voi monella eri tavalla mm.

 • lipaskeräyksellä
 • myymällä Yhteisvastuutuotteita
 • järjestämällä jokin tapahtuma.

Seurakunnan työntekijät ovat tarvittaessa mukana toteuttamassa keräystä ja toimittavat tarvittavan materiaalin koululle.

Ryhmäytystä (IV kori)

Seurakunta toteuttaa koululla erilaisia ryhmäytyksiä mm. yksittäisille luokille tai yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa seitsemäsluokkalaisille suunnattuja ryhmäytyspäiviä.

Ryhmäytyksen tarkoituksena on luoda sellaista ryhmähenkeä ja ilmapiiriä, että jokaisen oppilaan olisi helppoa ja turvallista opiskella koulussa ja luokassa. Osallistumisella halutaan myös tukea opettajan työtä ryhmän kanssa.

Vihreät Liivit ja Koulukahvit (I kori)

Vihreät Liivit on seurakunnan toteuttamaa välituntipäivystystä alakouluilla. Seurakunnan työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset ovat välitunneilla lasten saatavilla ja mukana välituntitoiminnassa.

Koulukahvit ovat yläkouluille ja lukioille tarjottavia kahvihetkiä, joissa voi kohdata seurakunnan työntekijöitä kahvikupposen ääressä.

Tapahtumat

Seurakunta järjestää erilaisia tapahtumia, joihin kutsutaan oppilaita mukaan. Näitä on mm.

- pääsiäisvaellus 
- nukketeatteriesityksiä

Kysy lisää

Miika Masih
koulutyön pappi
p. 040 778 9774

Tommi Aulasmaa
nuorisotyönohjaaja, koululaiset
p. 040 527 1487


pdf liite

Kunnan ja seurakunnan yhteistyösopimus