Kouluyhteistyö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kouluyhteistyöhön kuuluu mm. ryhmäytyspäiviä, joiden tarkoituksena on tarkoitus luoda aloittaville yläkoululuokille sellaista ryhmähenkeä ja ilmapiiriä, että jokaisen oppilaan olisi helppoa ja turvallista aloittaa opiskelu uudessa koulussa ja luokassa.

 

Seurakunnan ja koulun yhteistyö

Tuusulan seurakunta on monella tavalla mukana tuusulalaisten koulujen arjessa. Yhteistyötä ohjaavat Kumppanuuden korit. Alla on esimerkkejä koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Sähköistä materiaalia uskonnonopetuksen tueksi

Alla olevien linkkien kautta pääset hyödyntämään monipuolista materiaalia uskonnonopetuksen tueksi.

www.uskonnonopetus.fi
https://koulujakirkko.evl.fi/
www.evl.fi
Materiaalit - Lasten ja nuorten keskus ry (entinen Nuori kirkko ry)
http://linkkiapaja.edu.fi

Katso lisää hyviä linkkejä.

 

Päivänavaukset (III kori)

Seurakunnan työntekijät pitävät päivänavauksia kouluilla. Päivänavaukset kestävät n. 15 min. ja sisältää yleensä

 • laulun
 • tarinan tai Raamatun kertomuksen
 • rukouksen

Päivänavauksissa pyritään seuraamaan kirkkovuoden kulkua ja ottamaan huomioon koulujen toiveita esim. laulujen, alttarin tms. suhteen. Päivänavaukset ovat uskonnonharjoittamista ja vahvistavat oppilaiden kristillistä kasvua. Virsilista löytyy sivun alalaidassa olevasta liitetiedosta.

Koulukirkot (III kori)

Järjestämme yhdessä koulujen kanssa koululaisjumalanpalveluksia. Ne toteutetaan yleensä

 • adventin aikaan
 • ennen joulua
 • pääsiäisen aikoihin
 • keväällä koulun loppuessa

Jumalanpalvelukset järjestetään pääasiassa kirkoissa, mutta joskus niitä pidetään myös koululla.

Kouluilla on myös mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksien toteuttamiseen esim.

 • musiikin tuottamisessa
 • tekstien lukemisessa
 • saarnan ja esirukouksen tekemisessä

Koululaisjumalanpalvelukset ovat uskonnonharjoittamista. Ne pyrkivät tukemaan oppilaiden kasvua kristittynä.

Kotikirkko tutuksi -tapahtuma kolmosluokkalaisille (I kori)

Kotikirkko tutuksi -tapahtumassa jokainen kolmosluokkalainen tutustuu omaan kotikirkkoonsa kaikkilla aisteilla.

Kirkkoa

 • katsellaan
 • kuunnellaan
 • tunnustellaan
 • haistellaan
 • maistellaan

Tarkoituksena on tarjota oppilaalle monipuolinen ja kokemuksellinen tutustuminen kirkkoon. Samalla tarkoitus on tukea koulun antamaa opetussuunnitelman mukaista oman uskonnon opetusta.

Seurakunta koululla päivä 
(I ja III kori)

Seurakunta esittäytyy oppilaille koululla. Työntekijät kertovat ja havainnollistavat erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla mitä seurakunta on. Samalla haastetaan oppilaita miettimään miten he löytäisivät paikkansa seurakunnassa.

Seuraavat kolme teemaa ovat esillä päivän aikana:

 • Rakkaus – oppilas saa kokea Jumalan rakastavan häntä
 • Välittää – oppilas saa olla viemässä eteenpäin sitä, mitä on itse saanut.
 • Osa – oppilas on osa seurakuntaa

Harrastekerhoja kouluilla (IV kori)

Seurakunta järjestää kouluikäisille lapsille monenlaisia kerhoja. Osa kerhoista kokoontuu koulun tiloissa koulupäivän jälkeen. Kerhokerta sisältää hartauden (III kori).

Koulu ja seurakunta tekevät kerhossa yhteistyötä niin, että koulu antaa seurakunnalle tilat käyttöön kerhoa varten. Kyseessä ei ole kuitenkaan koulutilojen iltakäyttö, sillä kerhot loppuvat ennen varsinaisen iltakäytön alkua eli klo 17. On mm. salibandy-, roolipeli- ja eräkerhoja.

Tuntivierailut (I kori)

Seurakunnan työntekijät vierailevat kouluilla pitämässä oppitunteja eri aiheista.

Oppitunti voi olla uskonto, jolloin tunnin aihe on selkeästi uskonnollinen kuten:

 • Raamattu
 • Jeesuksen opetukset
 • kristillinen elämä
 • kirkolliset toimitukset

Aiheet vaihtelevat suuresti ja ovat esim.:

 • toisten huomioiminen
 • kiusaamisen ehkäisy
 • ryhmäytyminen
 • turvataidot

Aiheita voidaan käsitellä monilla erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä riippuen työntekijän valmiuksista ja taidoista. Kanttorit mm. auttavat kouluja virsiopetuksessa ja lähetyssihteeri vierailee erilaisten lähetystyön aiheiden kanssa kouluilla. Kaikkien vierailuiden tarkoituksena on tukea opettajan tekemää opetus- ja kasvatustyötä lasten parissa.

Retket seurakunnan tiloihin (I kori)

Luokat voivat tulla tutustumaan Tuusulan seurakunnan eri toimitiloihin. Vierailut liittyvät yleensä johonkin tapahtumaan toimitiloissa, mutta kyllä hautausmaat, kirkot, seurakuntakodit ja Rusutjärven leirikoti ovat itsessään myös tutustumiskohteita. Varsinkin kirkkovierailut tukevat oppilaiden paikallishistoriaa ja kotiseutuidentiteettiä.

Vierailuiden tarkoituksena on tehdä seurakunnan toimitiloista oppilaille tuttuja niin sijaintinsa kuin sisältönsäkin puolesta.

Retriitit opettajille (IV kori)

Opettajan työ on arjessa hyvin hektistä, ja työympäristö on meluisa. Seurakunta on pitkään tukenut opettajien jaksamista tarjoamalla mahdollisuuden osallistua viikonlopun mittaiseen hiljaisuuden retriitiin. Opettaja maksaa itse matkansa retriittipaikkaan ja seurakunta maksaa opettajan osallistumisen.

Yhteisvastuukeräys (I kori)

Joka vuosi järjestettävä Yhteisvastuukeräys kerää varoja vaihtuvaan kohteeseen niin koti- kuin ulkomaillakin www.yhteisvastuu.fi

Seurakunta haastaa kouluja osallistumaan mukaan keräykseen ja toteuttamaan samalla arjessa käytännön lähimmäisenrakkautta. Osallistuminen keräykseen voidaan toteuttaa monella eri tavalla kuten

 • lipaskeräyksellä
 • myymällä Yhteisvastuutuotteita
 • järjestämällä jokin tapahtuma.

Seurakunnan työntekijät ovat tarvittaessa mukana toteuttamassa keräystä ja toimittavat kaiken tarvittavan materiaalin.

Ryhmäytyspäivät (IV kori)

Seurakunta on yhdessä sekä koulun että kunnan nuorisotyön kanssa toteuttamassa seitsemäsluokkalaisille suunnattuja ryhmäytyspäiviä.

Päivien aikana on tarkoitus luoda aloittaville yläkoululuokille sellaista ryhmähenkeä ja ilmapiiriä, että jokaisen oppilaan olisi helppoa ja turvallista aloittaa opiskelu uudessa koulussa ja luokassa. Osallistumisella halutaan myös tukea opettajan työtä uuden ryhmän kanssa.

Kysy lisää

Miika Masih
koulutyön pappi
p. 040 778 9774

Tommi Aulasmaa
nuorisotyönohjaaja, koululaiset
p. 040 527 1487


pdf liite

Kunnan ja seurakunnan yhteistyösopimus