Yhteistyö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kotikirkko tutuksi -tapahtumassa voi kokeilla, miltä kasukka tuntuu.

Seurakunnan ja koulun yhteistyö

Tuusulan seurakunta on monella tavalla mukana tuusulalaisten koulujen arjessa. Nyt esittelemme erilaisia tapahtumia ja toimintoja, joita toteutamme yhdessa koulujen kanssa.

Paluu Tuusulaan

Paluu Tuusulaan on seurakunnan ja Paijalan koulun yhteistyönä syntynyt lyhytelokuva. Se kertoo Lutherista ja hänen opetuksensa vaikutuksista tämän päivän elämässä. Projekti liittyy Reformaation juhlavuoteen, joka kulkee teemalla Armoa 2017.

Lue lisää Paluu Tuusulaan-elokuvasta.

Päivänavaukset

Papit ja nuorisotyönohjaajat pitävät päivänavauksia Tuusulan kouluilla. Päivänavaukset kestävät n. 15 min.

Avaus sisältää yleensä

 • laulun
 • tarinan tai Raamatun kertomuksen
 • rukouksen

Päivänavauksissa pyritään seuraamaan kirkkovuoden kulkua.

Pyrimme ottamaan huomioon koulujen toiveita esim. laulujen, alttarin tms. suhteen. Päivänavaukset ovat uskonnonharjoittamista ja vahvistavat oppilaiden kristillistä kasvua. Virsilista löytyy sivun alalaidassa olevasta liitetiedosta.

Koulukirkot

Järjestämme yhdessä koulujen kanssa koululaisjumalanpalveluksia. Jumalanpalveluksia toteutetaan yleensä

 • adventin aikaan
 • ennen joulua
 • pääsiäisen aikoihin
 • keväällä koulun loppuessa.

Jumalanpalvelukset järjestetään pääasiassaTuusulan kirkoissa, mutta joskus niitä pidetään myös koululla.

Kouluilla on myös mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksien toteuttamiseen vaikka

 • musiikin tuottamisessa
 • tekstien lukemisessa
 • saarnan ja esirukouksen tekemisessä.

Päivänavauksien tavoin koululaisjumalanpalvelukset ovat uskonnonharjoittamista. Ne pyrkivät tukemaan oppilaiden kasvua kristittynä.

Kotikirkko tutuksi -tapahtuma kolmosluokkalaisille

Kotikirkko tutuksi -tapahtumassa jokainen kolmosluokkalainen tutustuu omaan kotikirkkoonsa kaikkilla aisteilla.

Kirkkoa

 • katsellaan
 • kuunnellaan
 • tunnustellaan
 • haistellaan
 • maistellaan

Aistien käytön tarkoituksena on tarjota oppilaalle erilainen ja mahdollisimman monipuolinen kokemuksellinen tutustuminen kirkkoon. Pyrkimys on madaltaa kirkon kynnystä ja samalla tukea koulun antamaa opetussuunnitelman mukaista oman uskonnon opetusta.

Seurakuntapäivät alakouluille

Seurakuntapäivänä seurakunnan eri työmuodot esittäytyvät oppilaille koululla.

Mukana ovat

 • diakoniatyö
 • lähetystyö
 • nuorisotyö
 • jumalanpalvelustyö
 • musiikkityö

Jokaisella työmuodolla on oma pisteensä, joissa työntekijät kertovat ja havainnoivat erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla mitä seurakunta tarjoaa kouluikäisille. Samalla mietitään miten oppilaat voisivat osallistua kyseisen työmuodon toimintaan.

Päivän aikana oppilaiden kiertäessä eri pisteissä. Kolme eri teemaa välittyy niiden kautta eri muodoissaan.

 • Rakkaus – oppilas saa kokea Jumalan rakastavan häntä
 • Välittää – oppilas saa olla viemässä eteenpäin sitä, mitä on itse saanut.
 • Osa – oppilas on osa seurakuntaa

Harrastekerhoja kouluilla

Seurakunta järjestää kouluikäisille lapsille monenlaisia kerhoja. Osa kerhoista kokoontuu koulun tiloissa koulupäivän jälkeen.

Koulu ja seurakunta tekevät kerhossa yhteistyötä niin, että koulu antaa seurakunnalle tilat käyttöön kerhoa varten. Kyseessä ei ole kuitenkaan koulutilojen iltakäyttö, sillä kerhot loppuvat ennen varsinaisen iltakäytön alkua eli klo 17. Pääasiallisesti kyseiset kerhot ovat salibandykerhoja ja ne toteutetaan liikuntasalissa.

Tuntivierailut

Seurakunnan työntekijät vierailevat kouluilla pitämässä oppitunteja eri aiheista.

Oppitunti voi olla uskonto, jolloin tunnin aihe on selkeästi uskonnollinen kuten

 • Raamattu
 • Jeesuksen opetukset
 • kristillinen elämä

Oppitunti voi olla jokin muukin ja aiheet voivat vaihdella suuresti.

Yleisiä vierailuiden aikana käsiteltäviä aiheita ovat

 • toisten huomioiminen
 • kiusaamisen ehkäisy
 • ryhmäytyminen
 • turvataidot

Aiheita voidaan käsitellä monilla erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä riippuen työntekijän valmiuksista ja taidoista. Kanttorit mm. auttavat kouluja virsiopetuksessa ja lähetyssihteeri vierailee erilaisten lähetystyön aiheiden kanssa kouluilla. Kaikkien vierailuiden tarkoituksena on tukea opettajan tekemää opetus- ja kasvatustyötä lasten parissa.

Retket seurakunnan tiloihin

Luokat voivat tulla tutustumaan Tuusulan seurakunnan eri toimitiloihin. Vierailut liittyvät yleensä johonkin tapahtumaan toimitiloissa, mutta kyllä hautausmaat, kirkot, seurakuntakodit ja Rusutjärven leirikoti ovat itsessään myös tutustumiskohteita. Varsinkin kirkkovierailut tukevat oppilaiden paikallishistoriaa ja kotiseutuidentiteettiä.

Vierailuiden tarkoituksena on tehdä seurakunnan toimitiloista oppilaille tuttuja niin sijaintinsa kuin sisältönsäkin puolesta.

Retiriitit opettajille

Opettajan työ on arjessa hyvin hektistä, ja työympäristö on meluisa. Seurakunta on pitkään tukenut opettajien jaksamista tarjoamalla mahdollisuuden osallistua viikonlopun mittaiseen hiljaisuuden retiriitiin. Opettaja maksaa itse matkansa retiriittipaikkaan ja seurakunta maksaa opettajan osallistumisen.

Yhteisvastuukeräys

Joka vuosi järjestettävä Yhteisvastuukeräys kerää varoja vaihtuvaan kohteeseen niin koti- kuin ulkomaillakin.

Seurakunta haastaa kouluja osallistumaan mukaan keräykseen ja toteuttamaan samalla arjessa käytännön lähimmäisenrakkautta. Osallistuminen keräykseen voidaan toteuttaa monella eri tavalla kuten

 • lipaskeräyksellä
 • myymällä Yhteisvastuutuotteita
 • järjestämällä jokin tapahtuma.

Seurakunnan työntekijät ovat tarvittaessa mukana toteuttamassa keräystä ja toimittavat kaiken tarvittavan materiaalin.

Ryhmäytyspäivät

Seurakunta on yhdessä sekä koulun että kunnan nuorisotyön kanssa toteuttamassa seitsemäsluokkalaisille suunnattuja ryhmäytyspäiviä.

Päivien aikana on tarkoitus luoda aloittaville yläkoululuokille sellaista ryhmähenkeä ja ilmapiiriä, että jokaisen oppilaan olisi helppoa ja turvallista aloittaa opiskelu uudessa koulussa ja luokassa. Osallistumisella halutaan myös tukea opettajan työtä uuden ryhmän kanssa.

Kysy lisää

Miika Masih
koulutyön pappi
p. 040 778 9774

Tommi Aulasmaa
nuorisotyönohjaaja, koululaiset
p. 040 527 1487


pdf liite

Syksyn 2017 päivänavauksien virret