Päivähoitoyhteistyö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Päivähoitoyhteistyö

Päivähoitoyhteistyön tarkoituksena on tukea päivähoidon henkilökuntaa heidän toteuttaessaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista katsomuskasvatusta.

Yhteistyömuodot

Päiväkodit voivat valita yhteistyömuodon. Tällä hetkellä ne ovat

  1. toiminta päiväkodissa: Päivähoidon työntekijät kutsuvat seurakunnan työntekijän mukaan yhdessä suunniteltavaan toimintaan. Vierailu liittyy uskonnolliseen yleissivistykseen esimerkiksi kynttilähetkeen tai muuhun toimintaan päiväkodissa tai sen ryhmissä.
  2. vierailu kirkossa tai seurakuntakodissa. Seurakunnan työntekijä vastaa vierailun toteuttamisesta.

Muuta

  • seurakunta kuljettaa bussilla päiväkodit joulukirkkoon
  • eskareille Kotikirkko tutuksi -tapahtuma, jossa seurakunta kuljettaa eskarit bussilla kirkkoon
  • siunausta koulutielle -kirkkohetket
  • syys- / kevätkokous päivähoidon yhteyshenkilöille liittyen uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon
  • päiväkodit voivat pyytää seurakunnan lapsityönohjaajaa kouluttamaan/ ideoimaan uskonnollis-katsomuksellisen kasvatuksen toteuttamista lapsille
  • seurakunta tilaa Pikkuväki-lehden päiväkoteihin

Lisätietoja

Katja Manninen-Abbouchi
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
p. 040 778 9776
**@**

Kotikirkko tutuksi 2015

Tämän vuoden kotikirkko tutuksi tapahtuman painopisteenä oli lapsen ääni kirkossa. Lapsi havainnoi ympäröivää maailmaa eri tavalla kuin aikuinen. Hän kiinnittää ... Lue lisää