Strategia 2010
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lähimmäisten yhteisö - strategia 2010-2015

Tuusulan seurakunnan strategia 2010-2015.

Lähtökohdat

Arvot

Seurakunnan elämää, työntekijöitä ja päätöksentekoa ohjaavat kristilliset arvot. Tuusulan seurakunnan strategiassa nousevat esiin erityisesti seuraavat neljä arvoa, jotka ovat pääosin samoja kuin koko kirkon strategiassa esiin nostetut arvot.

Pyhän kunnioitus

 • Kunnioitamme pyhää, kolmiyhteistä Jumalaa.
 • Tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden elämässämme.
 • Näemme Jumalan kuvan ihmisessä, ihmisen syntisyyden sekä Jumalan armon.
 • Olemme valmiit yhteistyöhön kaikkien kristittyjen kanssa.

Vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus

 • Huolehdimme lähimmäisistämme ihmisarvoa kunnioittaen.
 • Varjelemme luomakuntaa ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa.
 • Toimimme oikeudenmukaisuuden puolesta.
 • Ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi.

Totuudellisuus

 • Puhumme rohkeasti Jumalasta ja uskosta.
 • Uskomme ja elämme niin kuin Raamatun mukaan opetamme.
 • Pidämme seurakunnan toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä.

Laadukkuus

 • Ajan haasteet ja perinteet ovat meille yhtälailla tärkeitä.
 • Evankeliumi on meille uutta luova, dynaaminen voima.
 • Olemme läsnä seurakuntalaisten elämässä.

Perustehtävä

Seurakunnan tehtävänä on

 • kutsua tuusulalaisia armollisen Jumalan yhteyteen
 • lujittaa heidän uskoaan
 • rohkaista evankeliumin eteenpäin viemiseen
 • rohkaista vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta

Yhteisöllisyys

Seurakunta on hengellinen yhteisö

Tuusulan seurakunta on hengellinen yhteisö, joka muodostuu seurakuntalaisista ja työntekijöistä. Seurakunnan viisi aluetta ja eri herätysliikkeet rikastuttavat seurakunnan elämää ja toimintaa. Pienet hengelliset yhteisöt ovat seurakunnan jäsenille tärkeitä uskon lujittumiseksi ja syventämiseksi.

Seurakunta on palveluyhteisö

Seurakunta tarjoaa lakisääteisinä palveluina kunnan asukkaille hautausmaiden hoidon ja ylläpidon.

Seurakunta hoitaa Tuusulassa kirkolliset toimitukset ja rippikoulun sekä antaa diakonista tukea niille, jotka eivät muuten tule autetuiksi. Seurakunta palvelee tuusulalaisia kuhunkin ikäryhmään parhaiten soveltuvin tavoin. Seurakunta palvelee ruotsinkielisiä jäseniään heidän äidinkielellään.

Seurakunta on julkisyhteisö

Hallintonsa, taloudenpitonsa ja eräiden toimintojensa osalta seurakunta on julkisyhteisö, jota ohjaavat kirkon ja yhteiskunnan lait ja asetukset. Seurakunta on juridinen, julkinen toimija, missä ominaisuudessa sillä on oikeutensa ja velvollisuutensa. Seurakunnan hallinto on julkista.

Voit tutustua koko strategiaan alla olevasta liitteestä.


pdf liite

Lähimmäisten yhteisö - Tuusulan seurakunnan strategia 2015 (243kt)