Avioliitto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Kirkon Kuvapankki/ Sanna Krook

Avioliitto

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä pari pyytää yhteiselle elämälleen Jumalan siunausta. Samalla se on pyhä toimitus ja oikeudellinen tapahtuma. Avioliitto on myös perheen perusta.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitamme avioliiton esteiden tutkinnan. Sillä varmistamme, että avioliitolle ei ole lain mukaan esteitä.

Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen seurakunnasta tai maistraatista. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä pyytämässä esteiden tutkintaa kotiseurakuntansa kirkkoherranvirastosta.

Avioliiton esteiden tutkintapyynnön voi tehdä myös sähköisesti: Avioliiton esteiden tutkintapyyntö

Avioliittoon vihkiminen

Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviilivihkimisellä. Kirkkohäät valitsee kahdeksan kymmenestä kihlaparista.

Avioliittoja säätelee avioliittolaki. Siinä annetaan ohjeet

  • avioliiton solmimisesta
  • avioliiton purkamisesta
  • puolisoiden oikeuksista ja velvollisuuksista

Tietoa avioliittolaista -esitettä saa kirkkoherranvirastoista ja muilta väestörekisterin pitäjiltä. Kihlaparit saavat esitteen kun pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa.

Kirkollinen vihkiminen

Yleisten avioliiton edellytysten lisäksi kirkolliseen vihkimiseen liittyy omat ehtonsa. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.

Käytännön vinkkejä

Tuusulan seurakunnan kirkoissa vihkimisissä voi sovitusti käyttää koristeina omia kukkia.

Riisin, jyvien ja ruusun terälehtien käytön sijaan suosimme saippuakuplia, kilikelloja, huiskuja, folioilmapalloja tai tähtisädetikkuja.

Omista erityistoiveista voi sopia vihkipapin kanssa.

Vihkiminen eri uskontokuntaan kuuluvan kanssa

Voimme vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Avioliiton solmiminen ulkomailla

Tietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla saat ev. lut. kirkon sivuilta.

Avioliiton siunaaminen

Voimme siunata avioliiton, kun

  • avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä
  • avioliitto on solmittu muun kristillisen kirkon järjestyksen mukaan
  • kun liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa paljon kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.

Avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma. Siksi sen voi suorittaa kuka tahansa suomalainen pappi missä päin maailmaa tahansa.

Rukoushetki samaa sukupuolta olevien kanssa

Voimme järjestää rukoushetken avioliiton solmineiden puolesta ja yhdessä heidän kanssaan. Ota rohkeasti yhteyttä kirkkoherranvirastoon, niin kerromme lisää.

Voit lukea lisää rukoushetkestä kirkon sivuilta.

Lisätietoa

Saat tarkempaa tietoa eritoten vihkimisen järjestelyistä ottamalla suoraan yhteyttä kirkkoherranvirastoomme tai lukemalla Suomen ev. lut. kirkon sivuilta.

Vihkitilaisuuden musiikista voit lukea lisää musiikkityön sivulta.