Kellokosken suntion sijainen vaihtuu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kellokosken suntion sijainen vaihtuu

Kellokosken suntion sijaisena toiminut Heidi Mikkelsson jää pois tehtävästään. Hänen tilalleen tulee Laura Pitkäniemi. Pitkäniemi aloittaa suntionta 11.11.2013.

Samalla suntio työnkuvaan lisätään kiinteistötyöntekijän tehtävät.

Pitkäniemi toimii Ulla Ojalan sijaisena. Ojalan virkavapaa loppuun. 31.1.2014.

4.11.2013