Församlingsresor
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Gamla Borgå

Församlingsresor

Det svenskspråkiga församlingsarbetet  brukar ordna en utflyktsresa på sensommaren. Då brukar vi deltaga i svenskspråkiga gudstjänster på ort och ställe. Vi har bla besökt  Borgå, Tammerfors,  Kristinestad, Ingå, Tavastehus och Tallinn.